Persbericht

FEBEG bevestigt het engagement genomen via het consumentenakkoord en vraagt snel om overleg met de minister

03/07/2020

De leden van FEBEG stellen alles in het werk om de inhoud van het consumentenakkoord te respecteren. Dat akkoord hebben zij op vrijwillige basis ondertekend. In de pers is informatie verschenen over een rapport van de Economische Inspectie in dit verband, waarover Febeg nog niet geïnformeerd werd. We zijn verrast over de geformuleerde kritiek omdat de naleving van het consumentenakkoord essentieel is voor de gas- en elektriciteitsleveranciers. De sector wacht op gedetailleerde informatie om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de dienstverlening verder kan worden verbeterd.

FEBEG verneemt uit de pers dat er een rapport is van de economische inspectie over de naleving van het consumentenakkoord in de gas- en elektriciteitssector. FEBEG vraagt overleg met de bevoegde minister en vraagt op de hoogte te worden gebracht over de volledige inhoud van dit rapport, zodat elke leverancier kennis kan nemen van de punten die eventueel moeten worden aangepast.

Marc Van den Bosch, algemeen directeur van FEBEG: "FEBEG hoopt op een snel overleg met de bevoegde minister en beschouwt dit rapport als een kans om de dienstverlening van de gas- en elektriciteitssector aan de klanten verder te verbeteren".

De leden van FEBEG hebben het consumentenakkoord op vrijwillige basis ondertekend. Het akkoord telt 34 pagina's en bevat veel punten die het leven van de consument gemakkelijker maken en de transparantie vergroten. Het huidig akkoord is reeds de vijfde editie (2017). Leveranciers werken al jaren transparant samen met het ministerie van Economische Zaken om dit belangrijk akkoord uit te werken en te verbeteren. De wetgeving en de verhoogde bescherming die het consumentenakkoord biedt, plaatsen België in de Europese kopgroep van de consumentenbescherming.

FEBEG herhaalt dat de energiecomponent ongeveer een derde van de elektriciteitsfactuur uitmaakt. De overige twee derde bestaat uit transport- en distributiekosten, belastingen en heffingen. Marc Van den Bosch: De leveranciers zijn verantwoordelijk voor de facturatie van al deze kosten voor alle spelers in de keten, maar alleen zij dragen alle risico's van wanbetaling. Om de totale kosten van de elektriciteitsfactuur te verminderen, moeten we ervoor zorgen dat deze er niet uitziet als een tweede belastingbrief. » 

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 33 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.700 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,7 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66