Artikel

FEBEG-memorandum Verkiezingen 2019: “ Samen voor een betaalbare energietransitie ”

07/05/2019

Nog even en de kiezer spreekt. En daarna moet het nieuwe politieke krachtveld het eens worden over een regeerakkoord. Energie, de energietransitie en het klimaat staan al enkele maanden hoog op de agenda. De volgende legislatuur wordt cruciaal om de engagementen van ons land op internationaal niveau hard te maken. De verwachtingen van de kiezers zijn hooggespannen maar ook heel verschillend: dat blijkt bij voorbeeld uit de gelehesjesbeweging die meer koopkracht eist, terwijl de jeugd mobiliseert voor het klimaat.

In die context publiceert FEBEG met het oog op de Federale en Gewestelijke verkiezingen van 2019 haar memorandum : “Samen voor een betaalbare energietransitie. FEBEG stelt de overheden voor om een “energietransitieplatform” op te richten waar overheden, de energiesector en andere betrokken sectoren kunnen  samenwerken om tot een succesvolle transitie te komen.

FEBEG heeft dit memorandum opgebouwd rond 6 punten :

  1. Inzetten op de energie-efficiëntie is in ons land – waar het gebouwenpark tot de grootste energievreters van Europa behoort – een belangrijke opportuniteit. De minst dure energie is de energie die je niet hoeft te produceren! Technische, reglementaire en commerciële innovatie vormt de sleutel voor succes op dit domein.
  2. De consumenten aanmoedigen om in de eerste plaats hernieuwbare en koolstofarme energie te kiezen.
  3. Ambitieuze doelstellingen bepalen voor hernieuwbare energie om de consument een brede waaier hernieuwbare energiebronnen aan te bieden. België heeft het héél moeilijk om zijn doelstellingen voor 2020 te halen. Een duidelijk en stabiel kader is onmisbaar om de doelstellingen tegen 2030 te realiseren. We moeten ieders engagement versterken, zeker dat van de burgers, om de plannen voor hernieuwbare energie te realiseren.
  4. Voor ons land – dat tot de meest elektro-intensieve van Europa behoort – is gegarandeerde bevoorradingszekerheid een must. Het comfort van de gezinnen én de economische voorspoed hangen ervan af. Een capaciteitsmechanisme (CRM) moet tijdig operationeel zijn zodat voldoende stuurbare capaciteit beschikbaar is om in alle omstandigheden tegemoet te komen aan de wijzigende vraag.
  5. Beschouw gas als een onmisbaar element van het energieaanbod en als een essentiële vector voor de energietransitie. Dankzij gas kunnen we de CO2-uitstoot in diverse sectoren snel verminderen; gas heeft – via hernieuwbare bronnen – ook een belangrijk vergroeningspotentieel.
  6. Energie moet betaalbaar zijn voor iedereen door een coherent beleid te voeren op vlak van energie efficiëntie, door armoede structureel aan te pakken, door de factuur om te vormen tot een versnellend instrument van de transitie. Zo kunnen we ook een antwoord bieden op de vraag tot betere spreiding van de energietransitiekosten en tegelijk energiedragers met lage koolstofinhoud bevorderen, hetgeen onze klimaatafdruk zou beperken.

Download het memorandum hier

Marc Van den Bosch
General manager FEBEG