Artikel

FEBEG stelt een win-winmethodologie voor voor de reservering van capaciteit op korte termijn op het aardgasvervoersnet (domestic exit points)

23/09/2015

Copyright EDF - Olivier PirardDe Gedragscode van 23 december 2010 verplicht Fluxys tot het aanbieden van diensten inzake aardgasvervoer aan de netgebruikers, zowel op korte als lange termijn. Fluxys zal bijgevolg een capaciteitsreserveringsproduct op korte termijn invoeren naast de reeds bestaande maandelijkse en jaarlijkse capaciteitsreserveringsproducten.
 
In een nota over het ontwerp van dit nieuwe product steunt FEBEG deze nieuwigheid die een antwoord zou kunnen bieden op heel wat uitdagingen waarmee de belangrijke gasafnemers, zoals de elektriciteitscentrales op gas, worden geconfronteerd. FEBEG benadrukt echter dat het ontwerp en de tarifering van het product uitermate belangrijk zullen zijn om deze uitdagingen optimaal aan te pakken.
 
Deze uitdagingen zijn goed gedocumenteerd: het gaat om de moeilijke economische en marktvoorwaarden die de gascentrales treffen, voornamelijk hun lage benuttingsgraad. Deze structurele problemen leiden tot de sluiting of de stillegging van performante gascentrales die niettemin onmisbaar zijn voor de bevoorradingszekerheid van het land.


FEBEG is van mening dat het voorstel van ‘day-ahead’ capaciteitsreservering op korte termijn van Fluxys een fundamenteel probleem vertoont wegens het gebrek aan synchronisatie tussen de gas- en de elektriciteitsmarkt (de eerste opent om 0:00 uur, de tweede om 6:00 uur). De ‘day-ahead’ elektriciteitsmarkt wordt eveneens gevolgd door de ‘intraday’ markt waarop tot 15 minuten voor de levering van de elektriciteit wordt verhandeld. FEBEG vindt het door Fluxys voorgestelde ‘day-ahead’ product dan ook te restrictief. Het voorgestelde tarief met een multiplicator van 5 voor de reservering op korte termijn is niet redelijk: FEBEG stelt voor om net zoals in de buurlanden het dagtarief vast te leggen op 1/30 van het maandelijkse tarief.
 
FEBEG stelt een oplossing voor die gunstig is voor alle partijen, de bevoorradingszekerheid bevordert, en waardoor de beheerder van het vervoersnet de inkomsten zou behouden die verloren zouden gaan in geval van sluiting van de centrales.
FEBEG stelt voor enkel te betalen na verbruik (een impliciet ‘ex-post’ capaciteitstoewijzingsmechanisme voor binnenlandse afnamepunten). Deze oplossing biedt tal van voordelen:

  • het gaat om een dag- of uurcapaciteitstarief in geval van transactie tijdens de dag dat de elektriciteits- en de gasmarkt in overeenstemming brengt ondanks hun verschillende chronologieën
  • dit tarief wordt een marginale kost die het mogelijk maakt om de gascentrales flexibel als ‘back-up’ centrales te gebruiken, hetgeen meer overeenkomt met hun nieuwe rol in het huidige elektriciteitsproductiesysteem
  • het tarief zou rekening houden met de kosten van de netbeheerder doordat het gebaseerd is op de ramingen van de transportnetbeheerder van de benuttingsgraad van de centrales (zoals nu) en gebruikmaakt van de regularisatierekeningen om haar inkomsten uit te vlakken
  • dit zou de bevoorradingszekerheid op lange termijn ten goede komen doordat minder gascentrales gesloten of stilgelegd zouden worden omdat de kosten voor capaciteitsreservatie voor gas geen ‘incentive’ meer zouden vormen om centrales van het net los te koppelen.

 

Picture: Copyright EDF - Olivier Pirard - Gascentrale in Seraing