Artikel

Gas heeft een sleutelrol in de elektriciteitsproductie van vandaag en morgen

26/06/2020

Zoals ook in het FEBEG jaarverslag 2019 vermeld wordt, is gas een belangrijke energiedrager in het Belgische energiesysteem voor de noden van de industrie, de verwarming en de elektriciteitsproductie.

In een tijd waarin ons land een capaciteitsmarkt (CRM) moet opzetten om zijn bevoorradingszekerheid op lange termijn te waarborgen, zullen gecombineerde-cyclus-gascentrales (STEG) hierin een centrale rol spelen, gezien de omvang van de betrokken capaciteiten.

Hoe zijn deze STEG-centrales, waarvan de operationele levensduur meer dan 25 jaar kan bedragen, verenigbaar met de doelstelling om tegen 2050 een volledig koolstofvrij energiesysteem te hebben? De weg ernaartoe kan verlopen in drie fasen:

  1. In een eerste fase dragen de nieuwe of meest efficiënte bestaande STEG-installaties bij aan de bevoorradingsszekerheid. Ze produceren een aanzienlijk volume elektriciteit (waardoor België zijn energieonafhankelijkheid kan garanderen) en kunnen de kolencentrales (en oudere gascentrales met open cyclus (OCGT)) met een hoge CO2-uitstoot uit de markt duwen.
  2. Een tweede fase bestaat uit de zeer sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energieën. De hiervoor omgebouwde STEG-gascentrales zullen dienen als back-up en maken het systeem flexibel. Zij blijven de bevoorradingsszekerheid van het systeem waarborgen. Hun productie-uren en hun broeikasgasemissies zullen tegelijkertijd dalen.
  3. De derde fase is groen omdat moderne STEG-centrales hernieuwbaar gas (biomethaan, waterstof afkomstig van Power-to-Gas) en zelfs blauwe waterstof kunnen valoriseren, of ze kunnen worden uitgerust met een CCS-systeem (Carbon Capture & Storage).

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG: "Dankzij hun flexibiliteit, hun stuurbaarheid, hun mogelijkheid om te schakelen naar piekproductie-eenheden en gebruik kunnen maken van low carbon en hernieuwbare gassen, zijn moderne STEG-gascentrales belangrijke troeven om een betaalbare energietransitie in België te realiseren".