Artikel

Handel snel om Belgische CRM-parameters te verbeteren: studie bevestigt de nood aan cruciale veranderingen

02/02/2024

In een recent artikel had FEBEG het over de noodzaak om bepaalde parameters van de markt voor capaciteitsvergoeding (CRM) in België te wijzigen. Er is een nieuwe ontwikkeling rond dit thema. Een studie van Compass Lexecon in opdracht van de FOD Economie, stemt overeen met de analyse van FEBEG, in het bijzonder met betrekking tot de belangrijke uitdagingen waarmee de bestaande capaciteit op de markt wordt geconfronteerd.

FEBEG had er al op gewezen dat het voor bestaande capaciteit moeilijk, zo niet onmogelijk, was om toegang te krijgen tot langetermijncontracten, vanwege te hoge investeringsdrempels en te restrictieve criteria voor investeringskosten. De studie van Compass Lexecon bevestigt deze observaties en stelt veranderingen voor om deze problemen te verhelpen.

De studie benadrukt in het bijzonder de complexiteit van het Belgische systeem in vergelijking met andere Europese landen die een CRM hebben ingevoerd. De voorwaarden voor het verkrijgen van meerjarencontracten
voor bestaande capaciteit zijn aanzienlijk strikter in België, wat aanzienlijke belemmeringen opwerpt.

Een van de cruciale punten die FEBEG naar voren bracht en door de studie werd bevestigd, betreft de Intermediate Price Cap (IPC). Een vergelijking met andere Europese landen toont aan dat de waarde van de ICP in België opvalt. In sommige buurlanden is de ICP ofwel onbestaand ofwel veel hoger.

In reactie op deze studie dringen we er bij de autoriteiten op aan om snel actie te ondernemen om verbeteringen aan bestaande centrales door te voeren. Deze aanpassingen zijn cruciaal om de bestaande capaciteit in staat te stellen de nodige investeringen te doen (groot onderhoud, levensduur-verlenging, enz.) om op de markt te blijven.

Marc Van den Bosch, General manager FEBEG: «Het CRM is een belangrijk instrument om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De studie van Compass Lexecon bevestigt een aantal van onze zorgen en benadrukt de dringende noodzaak om het CRM te verbeteren om een efficiënte deelname van de bestaande capaciteit te garanderen. We moeten snel handelen om te voorkomen dat er al in 2025 gaten in onze energievoorziening vallen.»