Artikel

Het sociale programmatie akkoord 2023-2024 ondertekend in de energiesector!

22/12/2023

Op 21 december 2023 hebben de sociale partners van het Paritair Comité 326 voor de gas- en elektriciteitssector een sociaal programmatie akkoord ondertekend voor de jaren 2023 en 2024. FEBEG (1) is verheugd over de totstandkoming van dit evenwichtige akkoord en benadrukt daarmee het voortdurende engagement van werkgevers ten opzichte van de werknemers in de sector.

Dit akkoord onderscheidt zich door de toekenning van een koopkrachtpremie van €500 in de vorm van consumptiecheques.

Andere nieuwigheden die in het akkoord zijn opgenomen, zijn onder andere:

  • Een extra verlofdag na 20 jaar dienst voor werknemers "nieuwe arbeidsvoorwaarden" (NAV);
  • Verbetering van de hospitalisatieverzekering en waarborg van inkomen bij invaliditeit voor NAV-werknemers;
  • Individueel recht op vijf dagen opleiding per jaar in grote bedrijven en twee dagen in kleine en middelgrote ondernemingen in de sector;
  • Verbetering van het aanvullend pensioenstelsel voor NAV-werknemers;
  • Verbetering van de fietsvergoeding;
  • Tijdelijke oplossingen om vanaf 2024 de werknemers "oude arbeidsvoorwaarden" (OAV) te helpen omgaan met de stijging van het personeelstarief voor gas en elektriciteit.

Tot slot wordt opgemerkt dat de sociale partners zich hebben toegelegd op drie prioritaire thema's in 2024:

  • Het tariefvoordeel voor OAV-werknemers;
  • Mobiliteit;
  • Het aanvullend pensioenstelsel voor NAV-werknemers.

U vindt de details van het akkoord en de voorwaarden voor de verschillende maatregelen door te klikken op de volgende link: sociale programmatie 2023-24.

(1) FEBEG vertegenwoordigt werkgevers voor niet-gereguleerde spelers in de sector binnen CP 326, naast Synergrid, die werkgevers voor gereguleerde netbeheerders vertegenwoordigt.