Persbericht

Hoogtijd om de elektriciteitsfactuur af te slanken - Energiefactuur in België structureel hoger omwille van ODV

29/08/2019

FEBEG verwelkomt de studie van de VREG over de openbaredienstverplichtingen (ODV) in Vlaanderen. Deze studie geeft een duidelijk signaal: meer dan ooit is er nood om de elektriciteitsrekening volledig transparant te maken en te zoeken naar manieren om deze af te slanken.

FEBEG analyse toont aan dat (afhankelijk van de regio) 35 à 44% van de elektriciteitsfactuur betrekking heeft op de financiering van diverse regionale en federale verplichtingen en taksen. Wat voor een Vlaams gezin in totaal neerkomt op 289€ (excl BTW).  Slechts een derde van de elektriciteitsfactuur slaat op het zuivere elektriciteitsverbruik. Het saldo (twee derde) bestaat uit belastingen, BTW, heffingen, ODV en transport- en distributiekosten. Op kleine uitzonderingen na betaalt een consument BTW op ODVs, heffingen, lasten, bijdragen.  De financiering van de diverse verplichtingen en taksen weegt het zwaarst door in Vlaanderen.

Dat onze totale elektriciteitsfactuur hoog is, is bekend en wordt eveneens bevestigd door de meest recente studie van Eurostat die België plaatst in de top 3 van landen met de duurste elektriciteit in Europa. In functie van de koopkracht is elektriciteit (Eurostat, eind 2018 inclusief alle taksen en heffingen) voor de Belgische gezinnen 62 % duurder dan in Frankrijk en 75% duurder dan in Nederland. Andere landen kiezen ervoor om de sociale en ecologische openbare dienstverplichtingen buiten de elektriciteitsfactuur te financieren.

Marc Van den Bosch, General Manager FEBEG: ‘Wij roepen de beleidsverantwoordelijken op in dialoog te treden en werk te maken van een transparantere en lichtere elektriciteitsfactuur om ze betaalbaar te houden. Werk daartoe in stapjes. Stap 1: creëer transparantie over ‘wat’ en “hoe” te financieren. Stap 2: zoek naar een effectieve verlaging. Hoe kunnen we dat? Door de componenten die niet rechtstreeks met energie te maken hebben uit de factuur te weren en door elke vorm van “taks op taks” te vermijden. Op die manier zou de elektriciteitsfactuur beduidend kunnen verlicht worden. Daarnaast moet ingezet worden op gedragsverandering en investeringen in energie efficiëntie om het verbruik te verminderen”.

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.522 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,4 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG

marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79