Artikel

Noodzakelijke investeringen voor de energietransitie promoten

05/05/2017

Marc Van den Bosch, general manager de la FEBEG

Een recente studie van het Federaal Planbureau benadrukt de hoge nood aan investeringen in het elektriciteitssysteem tegen 2027. Die investeringen worden op 11 tot 32 miljard euro geraamd, afhankelijk van het scenario dat men hanteert, met economische effecten van diverse aard op werkgelegenheid, handelsbalans, maatschappelijke kostprijs, enz.
Een uitdaging van formaat en dit op 10 jaar! In een energiecontext is dat tegen mórgen!

Deze studie en de studie over de bevoorradingszekerheid van Elia vormen een interessante insteek voor de federale en gewestelijke overheden bij de uitwerking van de gezamenlijke energievisie die ons land zo hard nodig heeft. Een van de nagestreefde doelstellingen moet zijn een aantrekkelijke visie te ontwikkelen die in staat is de investeringen aan te trekken die onmisbaar zijn voor de energiebevoorrading in ons land. Vergeet niet dat onze welvaart voor een groot stuk afhankelijk is van de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit tegen scherpe prijzen. Dat is ook de reden waarom vele industriële ondernemingen zich hier hebben gevestigd. Bovendien toont de recentste studie aan dat een situatie waarbij België terug een netto exporteur van elektriciteit wordt voordelig is voor zowel de Belgische consumenten als producenten.   

De gebeurtenissen van de voorbije maanden bij sommige types hernieuwbare energie doen bij de investeerders echter vragen rijzen aangaande stabiliteit, continuïteit en rechtszekerheid.

Om het even welk scenario wordt gekozen voor de toekomstige energiemix, we weten allemaal dat de hernieuwbare energie verder moet groeien. Meer dan ooit is het voor zowel openbare als privéactoren een opdracht om de hernieuwbare energie in een gunstig daglicht te zetten en te promoten bij het grote publiek.

Het waarborgen van de bevoorradingszekerheid op basis van verhoogde productie van intermitente hernieuwbare energie vormt een andere investeringsuitdaging, leren we van de studies van het Federaal Planbureau en van Elia. Hoe overtuig je de investeerders om het behoud of de bouw van stuurbaar of back-upvermogen te financieren terwijl de huidige  energiemarkt ze niet meer voldoende beloont? Dat zijn ongetwijfeld complexe vragen, maar ze eisen een ondubbelzinnig antwoord om de investeringen los te weken die overduidelijk noodzakelijk zijn.

De investeerders vragen de overheden om stabiliteit en zekerheid, om de fundamentele vragen te beantwoorden, om overleg tussen gewesten, het federale niveau en Europa teneinde een duurzame energievisie voor ons land uit te werken.