Artikel

Samen bouwen aan onze energietoekomst door de invoering van digitale meters

18/05/2017

FEBEG is tevreden dat de beslissing van de Vlaamse Regering om in 2019 te starten met de uitrol van slimme meters. Met de positieve kosten baten analyse van de VREG wordt een bijkomende stap gezet richting uitrol. Dit is goed nieuws voor de consument. De digitale meter zal de verbruikers meer betrekken bij het energiesysteem omdat nieuwe producten en diensten op maat van de klanten kunnen ontwikkeld worden. FEBEG ondersteunt dit proces om zo samen te bouwen aan het slimme energiesysteem van de toekomst.

De uitrol van de digitale meter zal voordelen bieden voor alle actoren in de energiemarkt, om te beginnen voor de verbruikers en prosumenten. Door deze nieuwe technologieën kan er in twee richtingen gecommuniceerd worden en informatie uitgewisseld worden (bv meterstanden opnemen vanop afstand). Met deze nieuwe meters zullen klanten een beter inzicht krijgen in hun energieverbruik en zullen zij aangemoedigd worden om energie-efficiëntiemaatregelen te nemen. Het zal de leveranciers toelaten om energieregisseurs te worden voor hun klanten met meer besparing en verhoogd comfort als resultaat. Ze zullen in staat zijn om, op basis van de specifieke verbruikspatronen maar ook de eigen productie of opslagmogelijkheden van hun klanten, hen nieuwe diensten en marktoplossingen aan te bieden en hen zo te begeleiden in de energietransitie.

Transparantie door digitalisatie

Dankzij de digitale meters zal de markt nog transparanter en dynamischer dan vandaag worden. Ze zullen de marktwerking faciliteren en meer comfort leveren aan de klant. De slimme meter is van groot belang in een steeds meer gedecentraliseerd energiesysteem met een hoger aandeel variabele bronnen. Een systeem waar prosumenten en nieuwe elektrische toepassingen (elektrische voertuigen, warmtepompen, opslag, batterijen enz.) een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

Een gefaseerde aanpak

FEBEG is voorstander van een aanpak in etappes om de kosten te beperken. Prioritaire doelgroepen zijn nieuwbouw of renovaties, nieuwe en bestaande prosumenten, vervanging van bestaande en plaatsing van nieuwe budgetmeters en de ‘early adopter’s’ die specifiek een digitale meter aanvragen.