Artikel

Sectorale vakbondsacties (04/04/2019): noodzaak om weer rust te brengen in de discussies

04/04/2019

Momenteel zijn er vakbondsacties aan de gang in verschillende bedrijven in de gas- en elektriciteitssector. Dit is een sectorale actie(piketten, weigering om overuren te maken, enz.) die zowel de bedrijven actief in de energieproductie- en levering als de netbeheerders treft.

Deze actie beweert een gebrek aan sociaal overleg binnen de sector aan de kaak te stellen. Voor werkgevers is deze rechtvaardiging volstrekt onjuist. Er is een aganda opgesteld om een aantal punten te bespreken, zoals de aanpassing van een van de sectorale aanvullende pensioenstelsels, de berekening van bepaalde tariefvoordelen voor werknemers, de actualisering van de verplaatsingen, enz. De onderhandeligen over deze onderwerpen lopen in de sector onderhandeld. Ook in de bedrijven wordt de dialoog verder gezet.

Werkgevers betreuren deze abnormale situatie ten zeerste: in principe zouden stakingen het laatste redmiddel moeten zijn als de onderhandelingen mislukken, niet een wapen om druk uit te oefenen op een discussie. De werkgevers hebben de betrokken vakbondsorganisaties herhaaldelijk gevraagd om een einde te maken aan deze acties om zo weer rust te brengen in de debatten, maar zonder effect.

Desalniettemin blijven de werkgevers onderhandelen uit respect voor de vakbondsorganisaties die besloten hebben zich niet bij deze actie aan te sluiten, en uit respect voor de werknemers en de sociale dialoog. De werkgevers blijven openstaan voor dialoog.