Artikel

Steunmaatregelen voor de gestegen energiefactuur: veel werk voor leveranciers in samenwerking met overheden

31/03/2023

Terwijl 2023 gelukkig inzette met een daling en stabilisatie van de prijzen op de groothandelsmarkten, voeren de leveranciers in opdracht van de regering nog een andere complexe operatie uit. Namelijk de automatische toekenning basispakket voor elektriciteit en gas voor 2023.

Deze maatregel, net als de vorige, kon de potentiële sociale en economische schade als gevolg van de ongekende prijsstijging, zeker beperken.

Wij willen wijzen op de omvang, de technische complexiteit, de financiële middelen en de frequentie van deze aanvankelijk niet geplande operaties voor de leveranciers. Bij alle overheidsmaatregelen werden de leveranciers rechtstreeks betrokken en hebben ze die over het algemeen tijdig kunnen uitvoeren voor de meerderheid van de betrokken klanten.

Korte inleiding: Ons land telt ongeveer 5 miljoen huishoudens. Er zijn voor elektriciteit en gas respectievelijk 5,2 miljoen en 3,2 miljoen residentiële leveringspunten (EAN).

  • Basispakket voor elektriciteit en/of gas 2023 (eerste 3 maanden in 2023): ongeveer 1,4 miljard euro aan overheidsmiddelen werden verdeeld. Meer dan 85% van de klanten wordt automatisch verwerkt door de leveranciers. Klanten die de premie niet automatisch kregen, kunnen deze manueel aanvragen bij de FOD Economie.

  • Basispakket voor elektriciteits- en/of gaspakket 2022 (november en december 2022). Ongeveer 844 miljoen euro aan overheidsmiddelen werden verdeeld. Ongeveer 85% van de klanten kreeg de premie automatisch via de leveranciers. Andere klanten kunnen de premie manueel aanvragen bij de FOD Economie.

  • Uitbreiding van het sociale tarief tot RVT-begunstigden. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal begunstigden dat door de leveranciers wordt behandeld. In totaal gaat het om ongeveer 1 miljoen gezinnen, d.w.z. één op de vijf residentiële klanten. De CREG raamde de kosten van deze uitbreiding in 2022 op ongeveer 1,07 miljard euro. Deze doelgroep wordt bijna uitsluitend "automatisch" afgehandeld door de leveranciers (een minderheid door de DNB's). Voor deze uitbreiding van het sociale tarief tot de RVT-klanten is een prefinanciering voorzien.
    We willen hier ook vermelden dat de leveranciers geen prefinanciering krijgen voor de structurele begunstigden van het sociale tarief (behalve in het eerste kwartaal van 2023). Dit zet hun cashflow onder druk, vooral wanneer het verschil tussen het sociale tarief en het commerciële referentietarief groot is.

  • Verwarmingspremie van 100 euro. De regering raamt de kosten op ongeveer 520 miljoen euro. 85% van de klanten werd automatisch en tijdig door de leveranciers verwerkt. De andere klanten konden de premie manueel aanvragen bij de FOD Economie.

  • Eenmalige premie van 80 euro voor mensen met een sociaal tarief (bijna 1 miljoen huishoudens). Geschatte kosten: ongeveer 75 miljoen euro. De leveranciers konden bijna de hele doelgroep automatisch afhandelen (de rest door de DNB's).

We willen er ook op wijzen dat de leveranciers ook de opeenvolgende BTW-verlagingen van 21% naar 6% voor elektriciteit (03/2022) uitvoerden, vervolgens voor gas (04/2022) voor particuliere klanten en tenslotte (08/2022) ook voor gas en warmte voor zakelijke klanten.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “De energieleveranciers namen hun verantwoordelijkheid en voerden de overheidsmaatregelen in deze moeilijke periode snel uit. De hoge prijzen en de vele maatregelen die ze in een mum van tijd moesten toepassen, zorgden voor operationele problemen. De huidige stabilisatie van de prijzen op lagere niveaus is in de eerste plaats goed nieuws voor de klanten, maar ook voor de leveranciers.”