Artikel

Vergroening van bedrijfswagens: een uitdaging die op een technologisch neutrale manier benaderd moet worden

23/09/2020

FEBEG steunt overheidsinitiatieven om de mobiliteit in België en in onze regio's te vergroenen. De transport- en mobiliteitssector is een van de sectoren waar de uitstoot van broeikasgassen is toegenomen. Er moeten maatregelen worden genomen om deze emissies in te dammen.

Alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij maken vanaf 2026 is een grote uitdaging die technologieneutraal moet ingevoerd worden. Emissievrij is niet noodzakelijk gelijk aan electricificeren van alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026.

De elektrificatie van het vervoer en de mobiliteit is ongetwijfeld een van de oplossingen om dit doel op termijn te bereiken. Veel automerken komen nu met nieuwe elektrische modellen. Het aandeel van de elektrische en PHEV groeit sterk bij de nieuw verkochte wagens (zeker bij de bedrijfswagens). Andere oplossingen om de doelstelling « emissievrij » te behalen kunnen bedrijfswagens op waterstof (groene of blauwe met CCS) zijn of hernieuwbare brandstoffen (bio CNG bv).

Voor FEBEG zou het beleid voor het koolstofvrij maken van bedrijfswagens rekening moeten houden met de volgende elementen:

  • De overheid zal in elk geval duidelijk moeten omschrijven wat ze bedoelt met bedrijfsvoertuigen.
  • Er moet rekening worden gehouden met het tempo van de ontwikkeling van het aanbod aan elektrische voertuigen om tegemoet te komen aan de zeer uiteenlopende behoeften van het professionele gebruik van de betrokken voertuigen (bedrijfswagenpark, dienstauto's (zijn dat ook de zwaardere bestelwagens ?), bedrijfsauto's, enz.).
  • Hoewel het waar is dat veel gebruikers van bedrijfswagens thuis en op kantoor een eigen parkeerplaats hebben, is dit niet voor iedereen het geval, zeker niet voor gebruikers in een stedelijke omgeving. De opkomst van elektrische mobiliteit kan niet positief evolueren onder dwang. Er moet een heel ecosysteem van elektrische mobiliteit worden ontwikkeld, met inbegrip van openbare, semiopenbare en particuliere oplaadinfrastructuren. Dit vergt tijd en rijping.
  • Hybride voertuigen (PHEV's) zijn een opstap naar volledig elektrische voertuigen (BEV's). Ze komen tegemoet aan de behoeften van mensen die lange afstanden afleggen en hun autonomie willen uitbreiden. Een verbod vanaf 2026 lijkt voorbarig en zou het positieve momentum dat we nu zien kunnen doorbreken.
  • FEBEG publiceerde onlangs een standpunt over de sleutelrol van gas in de energietransitie, ook in bepaalde niches van transport en mobiliteit. Net als elektriciteit, gaat gas vergroenen. We hopen dat met de term "emissievrij" de deur naar emissie-neutrale verbrandingsmotorvoertuigen (ICE) open blijft staan. Bio-CNG en groene en blauwe waterstof verdienen geen verbod op het niveau van de bedrijfsvoertuigen. 
  • Meerdere bedrijven hebben geïnvesteerd in de uitrol van CNG-stations of LNG-stations voor vrachtwagens (ook bedrijfswagens?). In de regeringsverklaring van de Waalse overheid werd de uitrol van CNG nog aangemoedigd. Dit 1 jaar later terug overboord gooien is een slecht signaal naar de investeerders.