Artikel

Volgens Brugel vereist het herstel van de marktdynamiek een beter evenwicht in de kosten die de leveranciers moeten dragen in geval van wanbetaling van de klanten

07/06/2023

In dit bijzonder gedetailleerde advies weegt en relativeert Brugel het wetgevend kader voor de bescherming van consumenten en hun recht op toegang tot energie.

Hierin analyseert Brugel de evolutie van de Brusselse energiemarkt en de bijbehorende wetgeving vanaf de liberalisering in 2007 tot vandaag. Zijn bevindingen zijn duidelijk: "Het socio-economische kader van het Gewest en de bevoorradingsmarkt zijn geëvolueerd, maar de wetgeving is onvoldoende aangepast om dit te weerspiegelen".

Enerzijds stelt de regulator de verarming van de Brusselse bevolking vast, vooral door de stijging van de woonlasten bovenop de inflatie. Een groot aantal Brusselse gezinnen is sociaaleconomisch zwak en kwetsbaar.

Anderzijds wijst de regulator erop dat "zodra de markt geliberaliseerd werd, besliste het BHC, in tegenstelling tot de andere twee Gewesten, om de risicolast en de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de consument bijna volledig bij de markt te leggen".

De leverancier is dus verplicht om de in gebreke blijvende klant te bevoorraden tot ze worden afgesloten. De tussenkomst van een vrederechter om een contract te beëindigen, de verplichting om contracten met een looptijd van 3 jaar aan te bieden en het statuut van beschermde klant schetsen een beeld dat sinds de liberalisering nog maar weinig veranderd is.
 
Daartegenover wijst Brugel op de beperkte rentabiliteit van energie-leveranciers. De combinatie van een verslechterende sociaaleconomische situatie voor de Brusselse bevolking en een onevenwichtig kader voor consumenten-bescherming dwingt veel leveranciers de Brusselse markt te verlaten om hun rentabiliteit te behouden of zelfs hun economische overleving te verzekeren.

Brugel benadrukt dat de Brusselse wetgever, door zijn verzwakte bevolking te willen beschermen, de aantrekkelijkheid van het Gewest voor leveranciers heeft verminderd.

De gevolgen hiervan zijn nefast voor de Brusselaars:

  • Zeer beperkte concurrentie en keuze van producten en oplossingen in de residentiële markt (dit is niet het geval in de B2B-markt, waar de beschermingsmaatregelen minder zwaar zijn);
  • Hogere prijzen en minder keuze dan in andere regio's;
  • Brusselaars die betrokken zijn bij een procedure bij de vrederechter steken zich zwaar en vaak ook onnodig in schulden.

 Om het wettelijke kader aan te passen aan de sociaaleconomische realiteit van Brussel en aan de veranderingen op de Belgische markt, beveelt Brugel het volgende aan: herziening van de leveringsverplichtingen, de bijstand aan gezinnen in moeilijkheden en de procedure voor wanbetaling. Het doel is om de marktdynamiek voor energielevering en -diensten te herstellen, zoals gevraagd door het Europese energietransitiebeleid.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG«FEBEG verwelkomt de publicatie van dit zeer goed onderbouwde advies. Een grondige hervorming is essentieel om het evenwicht op de Brusselse markt te herstellen. Een dergelijke hervorming komt zowel ten goede komen aan klanten die het moeilijk hebben als aan klanten die volwaardig willen deelnemen aan de energietransitie. We dringen er bij de Brusselse wetgever op aan om hiermee aan de slag te gaan en open te staan voor een constructieve dialoog ten voordele van alle Brusselse consumenten.»