Artikel

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen?

26/02/2016

De voorschotfacturen dienen om de elektriciteitsfactuur gelijkmatig tespreiden over een gans jaar. Een aantal recente maatregelen in Vlaanderen verhogen de totale elektriciteitsfactuur. Om een factuurschok te vermijden kan het in veel gevallen wenselijk zijn om de voorschotfacturen aan te passen.

Aanpassing van de voorschotfacturen

Voorschotfacturen zijn een instrument van budgetbeheer voor de huishoudens. De leveranciers geven aan hun klanten de mogelijkheid om dit voorschotbedrag eventueel naar boven of naar onder bij te sturen (bij voorbeeld indien de klant een veel hogere of net veel lagere consumptie verwacht).

Gelet op de recente verhogingen en om onaangename verrassingen te vermijden bij de jaarlijks afrekeningsfacturen, stellen sommige leveranciers voor om het bedrag van de voorschotfactuur van bepaalde klanten aan te passen. Dit heeft als doel om de gestegen kosten te spreiden tot de volgende eindafrekening zodat deze kost beheersbaar wordt voor de klant.

Wat zijn de hoofdoorzaken van de factuurverhoging?

Vier hoofdcomponenten, buiten controle van de leveranciers, veroorzaken de recentste factuurstijgingen in Vlaanderen sinds begin 2016: de afschaffing van de gratis kWh, de verhoging van de distributienettarieven (inclusief openbare dienstverplichtingen), de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds en de verhoogde quotumverplichting. Andere maatregelen zoals de BTW verhoging en de doorrekening in de distributietarieven van de vennootschapsbelasting op intercommunales hebben reeds hun effect gehad in 2015 waarbij de BTW verhoging veruit de grootste impact heeft. Volgens de VREG betaalt een gemiddeld Vlaams gezin, vanaf maart 2016, anderhalve keer meer voor zijn elektriciteit dan begin 2015.

Bron: Vijf grote energieleveranciers in België, Accenture analyse 2012-2014 + FEBEG (2016)
* Enkelvoudig tarief - 3.500 KWh/jaar, vaste tarief. Energiecomponent berekend op basis van tariefkaarten van 01/2016, andere componenten op basis van de situatie op 03/2016

 

Energie is slechts een beperkt deel van de factuur

De leveranciers zijn verantwoordelijk voor het innen van de totale factuur. In Vlaanderen heeft minder dan een kwart van deze factuur betrekking op de zuivere energie component. De rest (samen goed voor drie kwart van de totale elektriciteitsfactuur) slaat op taksen, heffingen, BTW en transport- en distributienettarieven. De leveranciers innen deze laatste voor rekening van de overheid en de netbeheerders, aan wie zij deze bedragen doorstorten.

 

Downloads