Artikel

Energietransitie kan niet zonder voldoende netcapaciteit

21/12/2023

De uitdaging om Europa, en ook ons land, CO2-neutraal te maken tegen 2050 is groot.  Elektrificatie zal, samen met een versnelde groei van koolstofarme elektronen, één van de belangrijkste hefbomen zijn om de maatschappij te decarboniseren, en de nood aan fossiele brandstoffen te verminderen, stelt de meest recente adequacy & felexibility studie van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Nieuwe (hernieuwbare) productie, batterijen en afname van zich elektrificerende (industriële) afnemers moeten daarom kunnen rekenen op voldoende netcapaciteit.

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, is echter verontrust door de recente berichten dat de capaciteit van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen en Henegouwen onder druk komt. Om de energietransitie te kunnen realiseren, is het van het grootste belang dat nieuwe (hernieuwbare) energieprojecten kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Daarom vraagt FEBEG dat de nodige inspanningen worden gedaan om het net aan te passen aan de groei van de (hernieuwbare) productiecapaciteit. We appreciëren dat Elia de problematiek erkent, en dat Elia het als een prioriteit ziet om in 2024 om samen met de ontwikkelaars van onder andere wind-, zon- en batterijparken, te werken aan de aansluitingsprocedure en flexibiliteitsoplossingen.

Elia lanceerde recent haar ‘hosting capacity map’, die de data met betrekking tot bestaande en geplande netaansluitingen en netcapaciteit gemakkelijker beschikbaar maakt voor netgebruikers, en hen kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Die transparantie wordt erg geapprecieerd door de markt, en kan bijdragen tot een snellere realisatie van de broodnodige projecten.   

Uit de data blijkt echter ook dat in West-Vlaanderen en Henegouwen nog nauwelijks capaciteit voorhanden is, tenminste tot de projecten Ventilus en Boucle Du Hainaut zijn gerealiseerd. Ons land is daarmee overigens niet alleen. In Nederland is de toestand nog nijpender: daar is het net in bijna alle provincies vol. De komende jaren kunnen nieuwe grootverbruikers, zoals bedrijven, zich er niet meer vestigen. Momenteel staan er 6.600 ondernemingen op een wachtlijst. In Noord-Holland kunnen bedrijven geen aanvraag meer doen voor een aansluiting. Het is dan ook erg belangrijk dat de Belgische netbeheerders de nodige investeringen doen om dergelijke situaties te vermijden.   

In haar Memorandum voor de volgende federale verkiezingen wees FEBEG er al op dat het noodzakelijk is om een tandje bij te steken om de klimaatdoelstellingen te halen. De energietransitie kan slechts slagen indien er wordt gezorgd voor vlottere vergunningsverlening, een aangepast ondersteuningskader en voldoende netcapaciteit.