Artikel

Verlenging van tijdelijke BTW-verlaging én een nieuwe maatregel voor o.a. collectieve woonvoorzieningen

04/07/2022

Elektriciteit: huishoudelijke contracten
De federale regering besliste btw-verlaging voor huishoudelijke contracten tot 6% in voege sinds 1/3/2022 tot 30/9/2022 te verlengen tot 31/12/2022.

Het verlaagde tarief wordt toegekend aan die klanten die geen ondernemingsnummer (toegekend door KBO) hebben meegedeeld aan hun energieleverancier bij het afsluiten van het contract.

Bedoeld zijn dus enkel de natuurlijke personen.

Gas: huishoudelijke contracten
Btw-verlaging voor huishoudelijke contracten tot 6% in voege sinds 1/4/2022 tot 30/9/2022 wordt nu verlengd tot 31/12/2022. 

(NIEUW) Gas: professionele contracten
Vanaf 1/8/2022 tot 31/12/2022 is het verbruik van gas/warmte in het kader van professionele contracten ook onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Het verlaagde tarief wordt toegekend aan die klanten die een ondernemingsnummer (toegekend door KBO) hebben meegedeeld aan hun energieleverancier bij het afsluiten van het contract.

Met deze nieuwe maatregel kunnen de bewoners van collectieve woonvoorzieningen, bewoners van appartementsgebouwen en de bewoners van kampeerterreinen ook genieten van de btw-verlaging voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten. Maar de toepassing van de maatregel is niet beperkt tot voornoemde verbruikers, maar heeft op algemene wijze betrekking op de leveringen van gas en van warmte via warmtenetten in B2C, B2B en B2G-relaties.

  • Het verbruik van gas/warmte voor alle (professionele) contracten gedurende de periode 1/8/2022 tot 31/12/2022 is onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%.
  • De wetgever voorziet enige flexibiliteit bij de voorschotten: de gefactureerde of aangerekende voorschotten in de maand augustus 2022 (dus gefactureerd vóór 1/09/2022) mogen aan het btw-tarief dat van toepassing is vóór de tariefwijziging op 1 augustus, hetzij aan 21% btw, maar kunnen ook aan 6% btw aangerekend worden. Dit volgens de operationele paraatheid/cyclus van de betrokken leverancier. Wordt nog 21% aangerekend zal dit op correcte wijze worden geregulariseerd via de eindafrekening.
  • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1/9/2022 tot en met 31/12/2022 worden aangerekend aan 6% btw, zelfs als deze geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1/1/2023.
  • Ter gelegenheid van de afrekenings- en slotfactuur moet de elektriciteitsleverancier het verbruik per btw-periode bepalen (voor jaargemeten klanten om te slaan obv verbruiksprofielen).

NUTTIGE LINKS:
Meer info over deze energiemaatregel vindt u bij de FOD Economie.
Het volledige Koninklijke Besluit leest u hier.
Gerelateerd artikel op 31/03/2022: Tijdelijke BTW-verlaging tot 6% op gas en elektriciteit