Artikel

VREG stelt in 2022 negatieve marges vast bij leveranciers met productieactiviteit

02/02/2024

In een recent gepubliceerde rapport van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd diep ingegaan op de financiële gezondheid van de Vlaamse energiemarkt en de energieleveranciers. In samenwerking met KPMG voerde de VREG een grondige financiële analyse uit op de jaarrekeningen van alle actieve energieleveranciers in Vlaanderen.

De studie, gebaseerd op liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en werkkapitaal, verdeelde leveranciers in categorieën op basis van het criterium "Energieproductie". Hieruit bleek dat de hogere aankoopprijzen voor energie in 2022 druk uitoefenden op de marges van leveranciers met eigen productie en productie in de groep, wat resulteerde in negatieve winstmarges voor belastingen. Daarentegen waren leveranciers zonder productie over het algemeen iets winstgevender (n.v.d.r.: "alhoewel met zeer beperkte marges").

De invloed van nieuwe omzetbelastingen en minder gunstige windjaren in 2021 en 2022 werd ook zichtbaar, naast hoge- en schommelende gas- en elektriciteitsprijzen en een lager dan verwacht aanbod aan windenergie. Deze factoren beïnvloedden de aankoopkosten van leveranciers met eigen productie of productie in de groep, wat leidde tot zwakkere operationele resultaten en toenemende handelsschulden.

Marc Van den Bosch, General manager FEBEG: « Deze resultaten benadrukken opnieuw de financiële kwetsbaarheid van de sector. Ze tonen aan dat de realiteit veel minder rooskleurig is dan wat velen denken. Een gedegen opvolging van de financiële situatie in de sector en voldoende winst-gevendheid is essentieel om de stabiliteit van de markt te waarborgen.
Onze bedrijven hebben een gezonde financiële sokkel nodig om te kunnen investeren in de energietransitie. »