Digitale meters (smart meters)

compteur intelligent - slimme meter  - smart meter - app for dito

FEBEG is voorstander van een geleidelijke invoering van digitale meters (smart meters)  in alle regio's van het land.

Deze digitale meters communiceren in twee richtingen en wisselen informatie uit van op een afstand, bijvoorbeeld voor een regelmatige meteropname. Ze bieden een nauwkeurig en transparant overzicht van het verbruik en de injectie van de energiestromen op het netwerk. Ze voegen intelligentie toe en bieden meer flexibiliteit in een steeds meer gedecentraliseerd elektrisch systeem. Zij zullen ook een positieve rol spelen bij de gecontroleerde integratie van nieuwe toepassingen zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, opslag en batterijen, micro-warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen enz.

Duidelijke voordelen voor de gebruikers

Met een digitale meters krijgen de gebruikers de mogelijkheid hun verbruik beter te controleren dankzij betere informatie in realtime.

Dit moedigt aan om energie-efficiëntiemaatregelen te nemen.

Op deze basis zullen de energieleveranciers energieregie diensten aanbieden aan hun klanten voor meer comfort en energiebesparing.

#A2D3F3
Donker

Vlaanderen zal een gerichte inzet starten vanaf 2019. FEBEG moedigt andere regionale regeringen aan ook slimme meters te implementeren. Om de kosten te beperken, stelt FEBEG een geleidelijke en prioritaire implementatie voor in volgende gevallen: nieuwbouw, grote renovaties aan elektrische installaties, prosumers, plaatsingen en vervanging prepayement meters, 'early adopters' die een aanvraag doen voor dit type meter.

Katharina Bonte, regulatory manager retail markets electricity & gas, FEBEG
#F5D3D5
Donker

Kanaal Z reportage over de digitale meters in Vlaanderen

Donker

Nieuws

Terugdraaiende teller : slechte keuze tov de energietransitie!

07/05/2019 | Artikel

Het ontbreekt de terugdraaiende teller aan transparantie, en hij stimuleert op geen enkele manier het verbruik ‘in situ’ of de opslag van de lokaal geproduceerde energie. Dit vereist dus een overdimensionering van de netten, hetgeen suboptimaal is op maatschappelijk vlak.

Digitale meter : binnenkort in stroomversnelling?

16/07/2018 | Artikel

Op 29 juni keurde de Vlaamse regering het decreet ivm de digitale meter goed. De tekst wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen klassieke meters meer kunnen geplaatst worden in Vlaanderen. Voor FEBEG is de uitrol van de digitale meter cruciaal voor het versnellen van de energietransitie.

Slimme meters: op weg naar het energiesysteem van morgen in ieders belang

compteur intelligent - slimme meter  - smart meter - app for dito
12/01/2018 | Artikel

FEBEG waardeert de dynamiek die de Waalse regering op gang heeft gebracht voor de regionale uitrol van slimme elektriciteitsmeters. Dat is goed nieuws voor de consumenten, die baat zullen hebben bij een betere optimalisering van het energiesysteem als geheel.