Creëer een lokaal maatschappelijk draagvlak

De tijd dringt; we moeten nú tot actie overgaan. Dat besef is ondertussen in alle geledingen van de maatschappij doorgedrongen. Toch stuit een té bruuske ommekeer nog vaak op weerstand. De energietransitie kan maar succesvol zijn als ze gedragen wordt door de hele gemeenschap. Het lokale beleidsniveau staat het dichtst bij de bevolking. Het is voor burgers en bedrijven vaak het eerste aanspreekpunt en daarom uitermate geschikt om de maatschappelijke dialoog aan te gaan. Breng alle stakeholders samen rond de tafel en onderstreep jullie gedeelde verantwoordelijkheid. Informeer, communiceer en kom in overleg tot beslissingen.

Uw keuzes als lokale overheid

  • Ga in dialoog met uw burgers. Burgers zijn zich meer en meer bewust van de rol die ze kunnen spelen en zij willen dat ook doen. U kan hen betrekken bij uw beleid via infomomenten rond hernieuwbare energie
  • en participatievormen in hernieuwbare energieprojecten. Met premies kan u hen ondersteunen bij energie-efficiënte investeringen. 
  • Ga in dialoog met de bedrijven. Economie en ecologie zijn bondgenoten in de omschakeling naar een duurzame maatschappij. U kan het voor bedrijven interessanter maken om te investeren in energie-efficiënte
  • oplossingen. De privésector heeft de knowhow om investeringen naar een hoger niveau te tillen. Met ontwikkelaars kan u al in een vroeg stadium van het project overleggen om hen te overtuigen van uw gemeenschappelijke belangen.
#E3EDCA
Donker

Donker

FEBEG memorandum met het oog op de lokale verkiezingen van 2018

Met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 heeft FEBEG een memorandum opgemaakt dat “8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt” identificeert. De FEBEG leden stellen een partnerschap voor met de lokale overheden om de energietransitie en de klimaatverandering aan te pakken.
Download het volledig memorandum hier (.pdf).

8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt

#F4F4F4
Donker