Laat het sociaal beleid het energie–beleid ondersteunen

Het aantal wanbetalingen stijgt. Dat kan wijzen op een tijdelijk of een structureel probleem. Het eindbedrag van de energiefactuur is de optelsom van de energiekosten, transportkosten, regionale en federale heffingen en
distributienettarieven. Ondanks het beperkte aandeel van de leverancier in de totale kost, helpen zij klanten met betalingsproblemen op verschillende manieren: met vorming van personeel of afbetalingsplannen bijvoorbeeld. Van de
persoonlijke situatie van elke klant zijn de leveranciers niet op de hoogte. Daarin kan u als gemeente een belangrijke rol spelen.

Uw keuzes als lokale overheid

  • Wanbetalingen wijzen vaak op een ruimere armoedeproblematiek. De OCMW’s en erkende instellingen voor schuldbemiddeling hebben hier een belangrijke rol omdat zij als enige in staat zijn de problematiek in zijn geheel te bekijken. 
  • Structurele schuldopbouw kan u voorkomen door in te zetten op kennisopbouw en ontzorging van sociaal-economisch kwetsbare groepen. De sociale instellingen en de leveranciers zijn een partner om de kennis over de factuur over te brengen naar de klant. 
  • Energie-efficiëntie resulteert in een lagere energiefactuur. 
    • Maak mensen bewust van hun verbruik, door energiescans en trajectbegeleiding op maat. 
    • Investeer in energie-efficiëntie en isolatieprojecten voor kansarmen. 
    • Bestudeer formules voor een derdebetalerssysteem met overheidswaarborg. 
  • Een nauwe samenwerking tussen sociale instellingen en leveranciers is de snelste weg naar een oplossing voor de klant.
#A2D3F3
Donker

Donker

FEBEG memorandum met het oog op de lokale verkiezingen van 2018

Met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 heeft FEBEG een memorandum opgemaakt dat “8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt” identificeert. De FEBEG leden stellen een partnerschap voor met de lokale overheden om de energietransitie en de klimaatverandering aan te pakken.
Download het volledig memorandum hier (.pdf).

8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt

#F4F4F4
Donker