Maak werk van energie-efficiënte gebouwen

Gemeenten, steden en provincies hebben een uitgebreid patrimonium onder hun hoede: het gemeentehuis, scholen, ziekenhuizen of bibliotheken, elk met hun eigen energiebehoeftes en opportuniteiten. Energie die niet nodig is,
hoeft niet geproduceerd te worden en dat is zonder twijfel de goedkoopste oplossing. Wanneer uw eigen gebouwen energieefficiënt gebouwd en onderhouden worden, moedigt u uw
bevolking aan hetzelfde te doen.

Uw keuzes als lokale overheid

  • Als stad, gemeente of provincie kan u het goede voorbeeld geven door zelf of via derde partijen te investeren in duurzame gebouwen en hernieuwbare energie.
  • Initiatieven rond energie-efficiëntie van burgers en bedrijven verdienen uw aandacht. Met een doordacht premiebeleid motiveert u uw bevolking om verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen.
  • Samenwerking met bedrijven is een snelle manier om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te implementeren. Bovendien deelt u op die manier ook de financiële lasten.
  • Door maatregelen en projecten te bundelen kan u vaak schaalvoordelen bekomen.
#E3EDCA
Donker

Donker

FEBEG memorandum met het oog op de lokale verkiezingen van 2018

Met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 heeft FEBEG een memorandum opgemaakt dat “8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt” identificeert. De FEBEG leden stellen een partnerschap voor met de lokale overheden om de energietransitie en de klimaatverandering aan te pakken.
Download het volledig memorandum hier (.pdf).

8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt

#F4F4F4
Donker