Voer een consistent en eenduidig energie–beleid

De 589 Belgische gemeenten, van klein tot groot en elk met hun bijzonderheden, delen één doel: ze willen de klimaatverandering een halt toeroepen en de energietransitie versnellen.
De Europese, Belgische en regionale klimaatdoelstellingen voor 2020 geven een richting aan de maatregelen die we daarvoor nemen. Trekt u de lijn mee door op weg naar 2030?

Uw keuzes als lokale overheid

  • Continuïteit geeft investeerders vertrouwen en leidt tot succes op de langere termijn. Dat effect versterkt u door ervoor te zorgen dat nieuwe maatregelen in de lijn liggen van uw eerdere beslissingen.
  • Door hechte samenwerking tussen beleidsniveaus én –domeinen komt u tot een breed gedragen, consequent beleid.
  • In energietransitie komen veel bevoegdheden samen zoals bijvoorbeeld renovatie, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie. U kan belangrijke drempels wegnemen in de onderlinge samenwerking.
  • Nieuwe belastingreglementen met taksen op installaties voor hernieuwbare energie, zijn contraproductief. 
  • Met uw eigen best practices en opgedane expertise kan u anderen inspireren.
#A2D3F3
Donker

#F4F4F4
Donker

FEBEG memorandum met het oog op de lokale verkiezingen van 2018

Met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 heeft FEBEG een memorandum opgemaakt dat “8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt” identificeert. De FEBEG leden stellen een partnerschap voor met de lokale overheden om de energietransitie en de klimaatverandering aan te pakken.
Download het volledig memorandum hier (.pdf).

8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt

Donker