Versnel de uitrol van duurzame mobiliteit

De transitie naar duurzame mobiliteit levert uw gemeente tal van voordelen op: minder CO2, stikstofoxiden en fijn stof in de lucht en een afname van de geluidsoverlast. Door in te
zetten op alternatieven voor vloeibare brandstof zoekt u mee naar oplossingen voor de grotere mobiliteitsproblematiek. De opmars van deelwagens en voertuigen op aardgas of elektriciteit is veelzeggend. Springt u mee op de kar?

Uw keuzes als lokale overheid

  • Verduurzaming is een opportuniteit en trekt op termijn nieuwe investeringen aan. Dat maakt het interessant om bij nieuwe bouwprojecten nu al te investeren in duurzame maatregelen zoals slimme laadpunten.
  • Duurzame mobiliteit en uw parkeerbeleid gaan hand in hand. Ook ruimtelijke ordening speelt een rol wanneer u ‘groen’ vervoer wil stimuleren.
  • Een competitieve markt doet de prijs van laadinfrastructuur dalen. U kan ook uw eigen laadpalen delen met geïnteresseerde burgers.
  • Als het financieel interessanter wordt, zullen meer mensen hun diesel- of benzinewagen inruilen voor een auto op gas of batterijen.
  • Geef uw eigen wagenpark een voorbeeldrol.
#E3EDCA
Donker

FEBEG memorandum met het oog op de lokale verkiezingen van 2018

Met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 heeft FEBEG een memorandum opgemaakt dat “8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt” identificeert. De FEBEG leden stellen een partnerschap voor met de lokale overheden om de energietransitie en de klimaatverandering aan te pakken.
Download het volledig memorandum hier (.pdf).

8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt

#F4F4F4
Donker

Donker