Nieuws

Handel snel om Belgische CRM-parameters te verbeteren: studie bevestigt de nood aan cruciale veranderingen

02/02/2024 | Artikel

De studie van Compass Lexecon bevestigt een aantal van onze zorgen en benadrukt de dringende noodzaak om het CRM te verbeteren om een efficiënte deelname van de bestaande capaciteit te garanderen.

VREG stelt in 2022 negatieve marges vast bij leveranciers met productieactiviteit

02/02/2024 | Artikel

Een gedegen opvolging van de financiële situatie in de sector en voldoende winst-gevendheid is essentieel om de stabiliteit van de markt te waarborgen. Onze bedrijven hebben een gezonde financiële sokkel nodig om te kunnen investeren in de energietransitie.

Digitale meters : een noodzakelijke evolutie voor een duurzame toekomst

02/02/2024 | Artikel

FEBEG benadrukt het belang van het voortzetten van investeringen in de digitalisatie van het energienetwerk. Het is essentieel om te evolueren naar een flexibel en slim energiesysteem dat inspeelt op de groeiende uitdagingen van de 21e eeuw.

Vlaamse Ondernemers lanceren online festivalgame die jongeren moet overtuigen om voor STEM te kiezen

17/01/2024 | Artikel

en nieuw online game met doe-opdrachten rond de organisatie van een virtueel muziekfestival moet jongeren enthousiast maken om te kiezen voor STEM-studierichtingen. De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties waaronder FEBEG, willen zo op een innovatieve manier STEM binnenbrengen in de leefwereld van jongeren.

Het sociale programmatie akkoord 2023-2024 ondertekend in de energiesector!

22/12/2023 | Artikel

Op 21 december 2023 hebben de sociale partners van het Paritair Comité 326 voor de gas- en elektriciteitssector een sociaal programmatie akkoord ondertekend voor de jaren 2023 en 2024. FEBEG is verheugd over de totstandkoming van dit evenwichtige akkoord en benadrukt daarmee het voortdurende engagement van werkgevers ten opzichte van de werknemers in de sector.

Energietransitie kan niet zonder voldoende netcapaciteit

21/12/2023 | Artikel

De meest recente adequacy & felexibility studie van Elia stelt dat elektrificatie, samen met een versnelde groei van koolstofarme elektronen, één van de belangrijkste hefbomen zijn om de maatschappij te decarboniseren, en de nood aan fossiele brandstoffen te verminderen.

Pagina's