Jaarverslag 2022

Wit

Sleutelmomenten 2022

FEBEG werkt dagelijks aan een brede waaier van thema's. Een aantal sleutelmomenten hebben dit jaar 2022 gemarkeerd. Ontdek hieronder de voortgang per maand. Het is geen volledige lijst van de acties van FEBEG, maar brengt een aantal ervan onder de aandacht.

#F5D3D5
Donker

Januari

07/01/2022 - Lampiris wordt TotalEnergies
Lampiris, lid van FEBEG, verandert zijn naam in TotalEnergies. De in 2016 door Total overgenomen onderneming uit Luik neemt dus de naam van haar moedermaatschappij over.

11/01/2022 – VREG lanceert nieuwe versie van de V-test
Bedoeling is de zoektocht naar een gepaste elektriciteits- en/of gasleverancier nog makkelijker te maken. Een belangrijk instrument in de context van hoge en volatiele prijzen.

13/01/2022 – FEBEG vraagt duidelijke regels voor eventuele btw-verlaging
Bij de vorige btw-verlaging waren onduidelijkheden over de definitie van rechthebbende (residentiele klanten vs. professionele klanten, b.v. vrij beroepen). Ook moet de periode waar de verlaging van toepassing zou zijn duidelijk afgebakend worden.

21/01/2022 – FEBEG beschrijft de risico's van leveranciers in de huidige crisis
Er is veel gesproken over het tekortschieten van leveranciers op de residentiële markt en er worden vragen gesteld over de financiële gezondheid van leveranciers. Wat zijn de gevolgen van hoge marktprijzen voor leveranciers?

 • Leveranciers zijn ook onderworpen aan hoge marktprijzen op de energiebeurzen
 • Leveranciers moeten vaste prijscontracten nakomen. Dit zet hun cashflow onder druk.
 • Churn (het natuurlijke verloop van de klantenportefeuille) gedraagt zich niet zoals onder normale marktomstandigheden. Dit verschijnsel versterkt de effecten van dure kortetermijnmarkten.
 • Zeer hoge reserveringskosten op energiebeurzen
 • Ongekend hoge onevenwichtskosten treffen leveranciers als balansbeheerders
 • Verhoogd risico van wanbetaling
 • Voorfinanciering in het algemeen, ook voor het sociale tarief

26/01/2022 – leveranciers vragen om tijd om de verlaging van de btw tot 6% door te voeren
In een persbericht verduidelijkt FEBEG dat tientallen processen bij de leveranciers moeten worden aangepast. Voor een kwalitatieve uitvoering is enige tijd nodig. FEBEG roept de regering op om snel een duidelijk en juridisch sluitend besluit te nemen. Op basis daarvan zouden de leveranciers de btw-verlagingsmaatregel voor elektriciteit op 1 april 2022 kunnen uitvoeren.

26/01/2022 - Vlaams Parlement verlengt termijn voor noodleverancier energie van 60 dagen tot 12 maanden 
De hoge prijzen op de energiegroothandelsmarkten hebben impact op de klanten maar ook op de leveranciers. Als een leveranciers failliet gaat, worden de betrokken klanten tijdelijk beleverd door distributienetbeheerder Fluvius als noodleverancier.  Omdat veel gezinnen na 60 dagen nog geen nieuwe keuze gemaakt hebben, heeft het Vlaams Parlement beslist de termijn te verlengen tot 1 jaar. Fluvius hanteert wel een hoog tarief om de klanten te stimuleren een nieuwe commerciële leverancier te zoeken.

#A2D3F3
Donker

Februari

01/02/2022 – Gasopslagcapaciteit in Loenhout krijgt meer flexibiliteit
De Kamercommissie Energie keurt in tweede lezing een wetsvoorstel goed dat Fluxys meer flexibiliteit geeft om Belgische gasopslagcapaciteit in Loenhout te veilen. Hoewel die capaciteit op Europese schaal bescheiden is, is ze toch van strategisch belang. Het wetsontwerp biedt Fluxys de mogelijkheid om af te wijken van het gereguleerde tarief door een veiling toe te staan tegen een hogere of lagere prijs dan het gereguleerde tarief. Deze flexibiliteit is belangrijk in de huidige volatiele prijsomgeving. Zij waarborgt de economische levensvatbaarheid van de opslagfaciliteiten en maakt het mogelijk aan de reële vraag op de Europese markten te voldoen.

01/02/2022 – Verwarmingspremie van 100,00 € tijdelijke btw-verlaging
De Belgische regering neemt maatregelen om de koopkracht van burgers die geconfronteerd worden hogere energierekeningen te vrijwaren.
De eerste maatregel betreft een ‘verwarmingspremie’ van 100 euro voor alle Belgische huishoudens met een residentieel contract voor elektriciteit.
Met de tweede maatregel wordt de btw op elektriciteit tijdelijk verlaagd van 21% naar 6% gedurende vier maanden, van maart tot en met juni 2022. Tegelijkertijd zal de regering verder werken aan de hervorming van de accijnzen en een cliquetsysteem voor elektriciteit en aardgas invoeren.

Ook het uitgebreide sociale tarief wordt verlengd tot 30 juni. Het sociale tarief dekt 20% van de meest kwetsbare huishoudens, d.w.z. ongeveer een miljoen gezinnen of twee miljoen personen.

02/02/2022 – Vlaams Minister van Energie stuurt aan op nieuw uitstel capaciteitstarief
Het nieuwe tarief zou in januari 2022 ingaan, maar werd al uitgesteld tot 1 juli. De VREG beslist autonoom over de tariefstructuur. Maar de minister wil de regulator samen met het parlement toch aansporen om de plannen minstens uit te stellen.

03/02/2022 - Hervorming van de energiemarkten in het Brussels Gewest
De Brusselse regering neemt een ontwerp van ordonnantie aan tot reorganisatie van de Brusselse elektriciteits- en gasmarkt.

De ordonnantie voorziet in de invoering van een universele dienst in de vorm van een "gegarandeerde levering". Huishoudens in precaire situaties en met schulden zullen aldus door een noodleverancier (Sibelga) aan het sociale tarief worden gefactureerd voor een hernieuwbare periode van één jaar.  De budgetmeters worden afgeschaft.

De hervorming wil ook de ontwikkeling van energiegemeenschappen die lokaal energie delen stimuleren, de energierenovatie van openbare gebouwen versnellen via het "Renoclick"-programma, de plaatsing van digitale meter voort te zetten, enz.

03/02/2022 – statuut van de beschermde Waalse klant verlengd

De Waalse regering heeft besloten het statuut van beschermde klant te verlengen tot eind augustus. Aanvankelijk was voorzien tot maart 2021, maar het was al verlengd tot eind 2021. Het sociaal tarief wordt toegekend aan huishoudens die hun energiefactuur moeilijk kunnen betalen wegens inkomensverlies door de COVID-19 pandemie.

Er is een nieuwe categorie begunstigden toegevoegd. Voortaan kunnen huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen in juli 2021, evenals tijdelijk werklozen of zelfstandigen die overbruggingssteun ontvangen, dit specifieke statuut aanvragen in geval van wanbetaling.

04/02/2022 - De Vlaamse regering wil de kosten van groenestroomcertificaten in tien jaar tijd met 1,2 miljard euro verlagen
De Vlaamse regering kondigt aan het budget voor groenestroomcertificaten voor grootschalige PV- installaties over tien jaar met 1,2 miljard euro te willen verlagen. De regering mikt op de kosten van ongeveer 1.200 installaties in handen van 200 grote investeerders. Het gaat om investeringen van vóór 2013, toen de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld waren aan de energieprijs.

04/02/2022 – btw-verlaging vanaf 1 april
De Ministerraad heeft de steunmaatregelen ter verlichting van de energiefactuur van de huishoudens formeel bekrachtigd. Deze maatregelen betreffen met name de verlaging van de btw op elektriciteit gedurende vier maanden en gelden vanaf 1 maart. De regering heeft echter aangekondigd dat deze btw-verlaging om technische redenen en met het oog op de interne organisatie van de leveranciers pas zal gelden voor de termijnen die vanaf 1 april 2022 aan de klanten worden gefactureerd.

08/02/2022 - Analyse van de rentabiliteit van gasgestookte centrales door de CREG beperkt zich tot de operationele kosten
In een rapport vermeldt de CREG een potentieel voor uitzonderlijke winsten voor gascentrales in 2021. FEBEG plaatst vraagtekens bij de door de CREG gebruikte methodologie en bij de momentopname van de rentabiliteit van industriële installaties, terwijl het gaat om berekeningen op lange termijn, gebaseerd op de levensduur van deze installaties (investeringscycli). 

11/02/2022 - Federale regering keurt oprichting van een expertisecentrum voor waterstof goed
In de ‘Hydrogen Test Facility’, zullen universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven  waterstoftechnologieën kunnen testen, ontwikkelen en opschalen. Dit initiatief maakt deel uit van de federale waterstofstrategie. De geselecteerde projecten willen van België een hub maken voor de invoer en doorvoer van groene waterstof.
 
16/02/2022 – Balans van de betalingsbalansfaciliteiten de FEBEG-leden sinds het begin van de COVID-crisis tot eind 2022 hebben toegekend
In een artikel maakt FEBEG een gedetailleerde balans op de betalingsfaciliteiten die sinds het begin van de Covid-19-crisis en vervolgens in het kader van de aanhoudende stijging van de energieprijzen aan de klanten zijn toegekend. De analyse heeft betrekking op betalingsfaciliteiten die tussen 15 maart 2020 en 15 december 2021 zijn toegekend.

Leveranciers proberen hun klanten zoveel mogelijk te helpen: Cumulatief over de gehele geanalyseerde periode hebben elektriciteits- en gasleveranciers (1 ) bijna 3,5 miljoen betalingsfaciliteiten en wijzigingen van de vooruitbetaling gestart/toegekend voor een totaalbedrag van ongeveer 675 miljoen euro. Er zijn 2 soorten betalingsfaciliteiten: uitstel van betaling en betalingsplan. Als we alleen deze specifieke betalingsfaciliteiten bekijken, werden er 1,06 miljoen toegekend voor een onderliggend bedrag van 609 miljoen euro.

18/02/2022 – Door storm ‘Eunice’ liggen alle windmolens op zee stil
Door de storm ‘Eunice’ en de extreem hoge windsnelheden die vrijdagnamiddag worden verwacht, zullen alle 399 windmolens op zee stilliggen. Tussen 15.30 uur en 16:30 uur zullen de windparken op zee geen elektriciteit produceren. Het is de eerste keer sinds 2009, toen windturbines op zee werden geïnstalleerd, dat zoiets gebeurt. Het duurt maar een uurtje. Tegen de avond draaien de turbines weer aan vol vermogen (2,2 GW).

23/02/2022 - Ondertekening van een Belgisch-Noorse energiesamenwerkingsovereenkomst
De Belgische premier Alexander De Croo en de Noorse premier Jonas Gahr Store ondertekenen een overeenkomst om bilateraal samen te werken op energievlak. De overeenkomst zorgt voor een betere uitwisseling van kennis en technologie, zowel op het gebied van hernieuwbare energie en waterstof als op het gebied van CO2-afvang en -opslag. Ook is het de bedoeling de twee naties op het gebied van elektriciteit met elkaar te verbinden door een offshore verbinding tussen beide landen tot stand te brengen. Het doel is om van de Noordzee uiteindelijk een grote duurzame energiecentrale te maken met het allereerste energie-eiland in de Noordzee en offshore interconnecties.

23/02/2022 - Overeenkomst over de elektriciteitsverbinding tussen België en het VK
De Belgische en Britse ministers van Energie Tinne Van der Straeten en Greg Hands ondertekenen een overeenkomst om samen te werken op energievlak. Het gaat om offshore hernieuwbare energieopwekking, een polyvalente elektriciteitsverbinding, de ontwikkeling en ontplooiing van koolstofarme waterstof en om koolstofopslag en -gebruik.

Aan de bestaande Nemo-Link-interconnectie zal een nieuwe, hybride interconnectie worden toegevoegd. Er kunnen namelijk ook nieuwe windparken op worden aangesloten via een energie-eiland. Deze projecten dragen bij tot de algemene doelstelling om van de Noordzee een grote duurzame energiecentrale te maken.

24/02/2022 – Invasie van Oekraïne zet de Europese gas- en elektriciteitsmarkten onder druk
24 februari is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons continent. Rusland is Oekraïne op verschillende fronten binnengevallen. Dit conflict zal het hele jaar 2022 bepalen en zwaar wegen op de gas- en elektriciteitsmarkten in Europa. De toch al hoge energieprijzen stijgen met ongeveer 50%.

24/02/2022 – Kamer stemt in met uitbreiding van het sociaal tarief naar RVT
Het sociale tarief dat is uitgebreid tot de begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming (RVT) maakt het mogelijk de facturen van één huishouden op vijf of twee miljoen mensen (inclusief de traditionele begunstigden van het sociale tarief) te verlichten. Het blijft van kracht tot 30 juni.

24/02/2022 –Kamer keurt de aanpassing van het CRM goed
Het wetsvoorstel past het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) aan, zodat projecten die aanvankelijk niet waren geselecteerd, in een tweede ronde alsnog kunnen worden geselecteerd. Het biedt een antwoord op de onzekerheid over de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde. Om deel te nemen aan toekomstige CRM-veilingen moeten projecten nu ook in laatste administratieve instantie over de nodige regionale vergunningen voor bouw en exploitatie beschikken.

25/02/2022 – Uitbreiding van het statuut van beschermde klant in Brussel
De Brusselse regering heeft besloten het statuut van beschermde klant uit te breiden door de inkomensgrenzen tijdens de periode van de energieprijzencrisis te verhogen. Dit statuut maakt het mogelijk om mensen die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen, te beschermen tegen afsluiting en vergemakkelijkt de terugbetaling van schulden. Het geeft toegang tot het sociale tarief, dat niet volledig wordt beïnvloed door de stijgende energieprijzen.

Donker

Maart

11/03/2022 –Brussels Parlement keurt ordonnantie goed ter hervorming van de gas- en elektriciteitsmarkt
IN het kader van de prijzencrisis heeft het Brussels Parlement het tempo van zijn werkzaamheden opgevoerd voor de goedkeuring van dit belangrijke stuk wetgeving. Het betreft met name :

 • de invoering van een universele dienst in de vorm van een ‘gegarandeerde bevoorrading’. Huishoudens in precaire situaties en met schulden zullen van het sociale tarief van de noodleverancier (de DNB Sibelga) genieten voor een (hernieuwbare) periode van één jaar.
 • afschaffing van budgetmeters
 • duidelijkere en transparantere communicatie van de marktspelers, zodat de Brusselaars correcte informatie krijgen over hun verbruik en de verschillende soorten contracten
 • de ontwikkeling van hernieuwbare energiegemeenschappen
 • het juridisch kader voor de verdere plaatsing van digitale meters

14/03/2022 – Derde pakket maatregelen om de facturen van huishoudens en bedrijven te verlagen
De federale regering beslist over een nieuwe reeks maatregelen om de stijgende energieprijzen te beperken. Deze omvatten:

 • btw-verlaging naar 6% op elektriciteit wordt verlengd tot 30 september 2022
 • de btw op aardgas wordt vanaf 1 april verlaagd tot 6%, ook tot 30 september 2022
 • automatische korting van 200€ per huishouden dat verwarmt met mazout of propaangas (met terugwerkende kracht tot 1 januari) en een eenmalige herfinanciering van het sociaal mazoutfonds
 • Het sociaal tarief voor RVT wordt verlengd tot 30 september
 • verlaging van de bijzondere accijns op benzine en diesel met het cliquetsysteem

18/03/2022 – De kas van het Fonds voor Gas en Elektriciteit is aangevuld met 57 miljoen
De federale regering heeft beslist 57 miljoen euro te storten in het Fonds voor Gas- en Elektriciteit. Om van dit fonds te kunnen genieten, moeten mensen die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen, contact opnemen met het OCMW (je hoeft er niet noodzakelijk ingeschreven te zijn). Naast financiële hulp bieden de schuldbemiddelaars van het OCMW ook gerichte begeleiding en steunmaatregelen om onder meer het energieverbruik te verminderen.

18/03/2022 - Regering geeft minister van Energie opdracht te onderhandelen over verlenging van twee kernreactoren met tien jaar
De regering wil met Engie onderhandelen over de verlenging van twee kernreactoren - Doel 4 en Tihange 3 - na 2025, voor een periode van 10 jaar. Het CRM zal worden uitgevoerd zoals gepland, aangezien de verlenging van de twee reactoren geen oplossing voor de winter van 2025 garandeert. De ministers van Energie en Binnenlandse Zaken zijn belast met de voorbereiding van de wetswijziging van de wet uit 2003, die voorziet in een volledige uitfasering van kernenergie in 2025, en met de besprekingen met de Europese Commissie.

Dit besluit gaat gepaard met een parallel investeringsplan in hernieuwbare energie. De belangrijkste ambitie is om het offshore windenergievermogen te verviervoudigen tot 8 GW, windenergie aan land te stimuleren voor 1,5 GW, dankzij soepelere regels in de luchtvaart en defensie, de renovatie en installatie van zonnepanelen en warmtepompen te stimuleren via een verlaging van de BTW, enz.

23/03/2022 – De Europese Commissie streeft naar 80% volle gasvoorraden tegen 1 november 2022
De Europese Commissie doet voorstellen om de gasvoorziening tegen redelijke prijzen veilig te stellen. Er wordt gedacht aan nieuwe wetgeving inzake een minimumniveau van gasopslag en gezamenlijke gasaankopen. De Commissie stelt bijvoorbeeld voor een verplichting in te voeren waarbij het minimumniveau van gasopslag voor de komende winter wordt vastgesteld op 80% en voor de daaropvolgende jaren wordt verhoogd tot 90%.

25/03/2022 - Energiesector (FEBEG) vraagt jaar uitstel voor capaciteitstarief
De Vlaamse energieregulator VREG wil op 1 juli een nieuw tarief invoeren voor het gebruik van het distributienet van Fluvius. In een brief vraagt FEBEG - De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven - de VREG het capaciteits-tarief om technische en economische redenen uit te stellen tot juli 2023.

De testperiode is voor leveranciers 'zeer kort'. De hoge energieprijzen vermoeilijken ook de planning. Door de veelheid aan federale en regionale maatregelen zijn de operationele en de IT-diensten van de leveranciers overbevraagd zegt de federatie. Bijvoorbeeld de btw-verlaging op elektriciteit en gas of de uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief. Fluvius sluit zich aan bij de vraag om het tarief niet in te voeren op 1 juli, blijkt uit een andere brief aan de VREG.

28/03/2022 - De CREG stelt de herinvoering voor van de opzeggingsvergoeding
Volgens de regulator zou de herinvoering van de verbrekingsvergoeding (wettelijk afgeschaft sinds 2012) het risico voor de energieleverancier verminderen en de prijzen voor de consument kunnen verlagen. Dit standpunt moet leveranciers stimuleren om terug te komen met een aantrekkelijk aanbod van vaste prijzen. De meerderheid van de klanten geeft immers de voorkeur aan dit type contract.

30/03/2022 - Het Pentalateraal Forum, waarvan België lid is, versterkt zijn coördinatie inzake aardgasopslag
De zeven energieministers van het Pentalateraal Energieforum - de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - hebben in Berlijn een politieke verklaring ondertekend om hun coördinatie op het gebied van de opslag van aardgas te versterken. De doelstellingen zijn de continuïteit van de gasvoorziening voor de komende winters te waarborgen, de energiefacturen te verlagen en de optimale werking van de Europese energiemarkt te stimuleren.

#A2D3F3
Donker

April

01/04/2022 - Ministerraad keurt aanpassing van wet op kernuitstap goed
De ministerraad heeft de aanpassing van de wet op de kernuitstap uit 2003 goedgekeurd. Daardoor kunnen de twee jongste reactoren - Doel 4 en Tihange 3 - tien jaar langer opengehouden worden. Dit is een eerste stap richting de levensduurverlenging van de jongste twee Belgische reactoren. Volgende stap is het opstarten van een milieueffectenrapport. Daarnaast werden ook een wetsontwerp over de ontmanteling van de kerncentrales en het kernafval goedgekeurd.

07/04/2022 - Federale informatiecampagne "Ik heb impact!": elf miljoen kleine beetjes maken een heel groot verschil
FEBEG promoot de informatiecampagne 'Ik heb impact!' van de federale overheid, die erop gericht is op korte termijn energie te besparen zonder fundamenteel aan comfort in te boeten. FEBEG is ook partner in de informatiecampagne 'MeemetDeStroom.be' van de Vlaamse overheid, een campagne met meerdere luiken die vorig najaar werd gelanceerd om de energietransitie te promoten.

13/04/2022 - De gascentrale in Seraing (Luminus) vervangt de centrale in Vilvoorde (Engie) in het kader van het CRM
Het project van Engie in Vilvoorde werd geselecteerd in de eerste veiling, maar kreeg zijn vergunning niet binnen de deadline. Deze situatie leidde tot een herlancering van de desbetreffende veiling van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).

De federale regering gaf de opdracht gegeven om het contract met Engie op te zeggen. De centrale van Vilvoorde wordt dus vervangen door een project voor een nieuwe gascentrale met een vermogen van 805 MW die door Luminus in Seraing zal worden uitgebaat. Overeenkomstig de wet is de geboden prijs dezelfde als bij de eerste veiling (10/2021). Het project beschikt over de vereiste vergunning.

19/04/2022 – Waals ontwerpdecreet betreffende klantenactivering, energiegemeenschappen en stimuleringstarieven om de energietransitie te bevorderen
De Waalse parlementaire commissie voor energie keurt een ontwerpdecreet goed tot invoering van de begrippen actieve klanten en energiegemeenschappen op de regionale energiemarkt. Het is ook de bedoeling om op termijn meer tijdsvakken voor energieverbruik te creëren.
Dit ontwerpdecreet voegt in de Waalse wet:

 • de mogelijkheid voor de klant om te kiezen of hij al dan niet instemt met de installatie van een digitale meter of met de activering van de communicerende functie
 • de mogelijkheid voor consumenten om energie te delen, binnen hetzelfde gebouw of via een energiegemeenschap, en om onderling elektriciteit uit te wisselen
 • de uitbreiding van de opdrachten van de CWaPE, met name de tariefmethodologie, om de netgebruikers aan te moedigen energie te verbruiken op de meest geschikte momenten, d.w.z. wanneer deze overvloedig is en in functie met de capaciteit op het net

20/04/2022 – Luc Huysmans versterkt het FEBEG-team
Luc Huysmans wordt de nieuwe adviseur ‘power generation & environmental policy’ van FEBEG. Luc volgde sinds 2009 met een brede kijk de energie-, klimaat- en milieudossiers voor het economisch weekblad Trends. In zijn nieuwe functie helpt hij de federatie en haar leden zich te positioneren rond met name klimaat- en leefmilieubeleid, hernieuwbare energie, en nieuwe energiedragers zoals waterstof. Voornamelijk op het Vlaamse, maar ook op het federale niveau. 

22/04/2022 - 32 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid voor investeringen in groene warmte, restwarmte en stadsverwarming
Tussen 2 mei en 16 mei kunnen investeerders in projecten rond groene warmte, restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming steun aanvragen bij de Vlaamse overheid. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) lanceert een nieuwe projectoproep met een steun budget ter waarde van 32 miljoen euro.

28/04/2022 - Federale regering lanceert projectoproep rond waterstof met een budget van 15 miljoen euro
De federale overheid lanceert een projectoproep - 'Clean hydrogen for clean industry' - voor innovatieve projecten op vlak van de productie, het transport en het gebruik van waterstof. De federale overheid wil onderzoeksprojecten die dicht bij commercialisatie staan ondersteunen. Elk geselecteerd project kan maximaal 15 miljoen euro krijgen. Deze actie kadert in de federale waterstofstrategie die de regering afgelopen jaar goedkeurde, met als doel om van België een draaischijf te maken voor groene waterstof.

Donker

Mei

09/05/2022 - FEBEG vraagt het Grondwettelijk Hof om nietigverklaring van de bepalingen inzake "bijzondere bevoegdheden" van het Waalse decreet van 3 februari 2022 betreffende de gas- en elektriciteitsmarkt
FEBEG heeft bij het Grondwettelijk Hof beroep aangetekend tot nietigverklaring van een aantal bepalingen van het Waalse decreet betreffende de gas- en elektriciteitsmarkt van 3 februari. FEBEG vindt deze bepalingen ongrondwettelijk en onaanvaardbaar in een democratie omdat zij de Waalse regering het recht geven zich bijzondere bevoegdheden toe te eigenen om van de decreten af te wijken, zonder tijdslimiet en op basis van subjectieve criteria.

11/05/2022 – EU-lidstaten eens over gezamenlijke gasopslag
De EU-lidstaten stemmen in met het voorstel van de Commissie om de krachten te bundelen door samen beschikbare gasvoorraden op te bouwen ter voorbereiding op de komende winters. Landen zonder eigen opslagcapaciteit krijgen toegang tot elkaars reserves en dragen financieel bij aan de opslag.

Het voorstel van de Commissie wil de continuïteit van de gasvoorziening in Europa waarborgen in het kader van de huidige crisis op de Europese gasmarkt. Het vullen van 90% van de opslagcapaciteit vóór 1 november van elk jaar moet schokken in de voorziening helpen opvangen en daarmee gepaard gaande prijsstijgingen voorkomen. De verplichting om de reserves aan te vullen geldt tot eind 2026.

12/05/2022 – Vergunningen zijn nodig om de energietransitie te doen slagen
FEBEG toont zich in een persbericht bezorgd over de complexe en moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en de aanverwante transport infrastructuren.

Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Zonder deze nodige vergunningen lijken de 2030 doelstellingen nu reeds onhaalbaar.

16/05/2022 – De VREG overweegt verder uitstel van het capaciteitstarief
De Vlaamse energieregulator (VREG) overweegt de invoering van het nieuwe capaciteitstarief voor elektriciteit opnieuw uit te stellen, ditmaal tot 1 januari 2023. Zij zal een openbare raadpleging organiseren om de invoering van het nieuwe tarief eventueel "nog een laatste keer" uit te stellen. De netbeheerder Fluvius en FEBEG hadden eerder om uitstel gevraagd. Ook de Vlaamse minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA) was voorstander. De VREG betreurt het voorstel tot uitstel, maar wil niet het risico nemen dat de goede marktwerking en de correcte facturatie in gevaar komen.

18/05/2022 – Commissie versterkt ambities voor hernieuwbare energie en energieonafhankelijkheid met Re-Power EU-plan
Met haar plan RePowerEU maakt de Europese Commissie zich klaar om Europa minder afhankelijk te worden van uit Rusland geïmporteerde fossiele brandstoffen.

 • In dit plan worden de tussentijdse ambities van de Green Deal verder verhoogd. De Commissie stelt voor het algemene bindende EU-streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 te verhogen van 40% naar 45%, zodat hernieuwbare energie in 2030 bijna de helft van het bruto-eindverbruik van energie in de Unie uitmaakt.
 • Wat de energie-efficiëntie betreft, moet het verbruik van primaire en finale energie tegen 2030 ook met 13% dalen in plaats van met 9%.
 • De Commissie stelt ook voor de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energiebronnen en de bijbehorende infrastructuur te versnellen.
 • Het wil zijn gasvoorziening verder diversifiëren met 10 megaton meer waterstof dan voorzien tegen 2030, een verdubbeling van de binnenlandse productie van bio methaan tegen 2030.  Groene waterstof wil men niet enkel produceren, maar ook evenveel invoeren. De Commissie streeft naar drie "grote invoercorridors", waaronder één via de Noordzee.
 • De Commissie zal wetgeving voorstellen om diversificatie van de gasvoorziening op het niveau van elke staat te verplichten. Zij kondigt ook een toekomstig mechanisme voor gezamenlijke aankoop aan.

18/05/2022 - België, Nederland, Duitsland en Denemarken tekenen overeenkomst om de windproductie in de Noordzee op te drijven
De vier landen bundelen hun krachten om van de Noordzee een grote hernieuwbare energiecentrale te maken. De regeringsleiders van de vier betrokken landen ondertekenden de overeenkomst werd in Esbjerg (DK), in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De ambitie van de "Verklaring van Esbjerg" is om tegen 2030 een totale windmolenparkcapaciteit van 65 GW te bereiken, d.w.z. een verviervoudiging van de huidige capaciteit. Vervolgens willen de ondertekenaars deze capaciteit tegen 2050 opnieuw verdubbelen tot 150 GW (om aan de vraag van 150 miljoen huishoudens te voldoen).

Een van de manieren om deze doelen te bereiken is om de samenwerking tussen de vier betrokken staten te intensiveren en de verschillende windparken zoveel mogelijk aan te sluiten op een groot netwerk (België heeft in dit verband al een bilaterale overeenkomst met Denemarken gesloten).

19/05/2022 – Subsidie om de toegang tot laadstations op privéparkings in het Brussels Gewest te stimuleren
De Brusselse regering lanceert een projectoproep "Lage Emissie Mobiliteit" om de ontwikkeling van elektrische laadstations buiten de openbare weg te subsidiëren met een bedrag tot 500.000 euro in 2022 voor eigenaars van privéparkings die toegang geven tot hun laadpalen.

De subsidie, ten belope van 50% van de investeringen die nodig zijn voor de oprichting van "oplaadpunten" in de Brusselse parkings, is bestemd voor alle eigenaars van privéparkings in de Brusselse regio, op voorwaarde dat hun oplaadpunten op groene stroom werken, openbaar zijn en 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn.

24/05/2022 - Belgische regering investeert 100 miljoen euro in onderzoek naar kleine modulaire kernreactoren (SMR) bij SCK CEN in Mol
Het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in Mol krijgt van de federale regering een onderzoeksbudget van 100 miljoen euro. Dat zei premier Alexander De Croo op de viering van de 70ste verjaardag van het wereldvermaarde centrum.

Het budget van 25 miljoen euro per jaar gedurende vier opeenvolgende jaren is vooral bestemd voor onderzoek naar kleine modulaire reactoren (PRM-SMR), in het bijzonder de vierde generatie. Het SCK CEN zal daarbij samenwerken met internationale partners. Zo steunt de staat het onderzoek naar de technische haalbaarheid van duurzame kernenergie.

24/05/2022 – CREG zegt dat offshore windparken overtollige winsten moeten terugbetalen
Na de winsten van kern- en gascentrales, richt de staat zich nu op andere productiesectoren zoals offshore wind en pompturbines. De CREG verklaarde in Energiecommissie van de Kamer dat offshore windparken, die hogere winsten maken door historisch hoge elektriciteitsprijzen, een deel van deze inkomsten zullen moeten terugbetalen.

De vijf meest recente offshore windparken zijn het doelwit. Hun subsidies zijn variabel. Als de marktprijs van elektriciteit lager is dan de productiekosten van het windpark, worden zij gecompenseerd tot een overeengekomen opbrengst. Als de elektriciteitsprijzen echter zeer hoog zijn, zoals nu, overschrijdt de winst deze overeengekomen opbrengst. In dat geval moeten de parken het overschot aan de staat betalen.

Deze vergoeding wordt niet vermeld in het bestaande Koninklijk Besluit. De CREG zal met de betrokken operatoren overleggen en de wettekst zou in de komende maanden moeten worden aangepast.

31/05/2022 - Op de EU-top vragen de EU-leiders de Commissie een prijsplafond voor de gasmarkten uit te werken
Onder meer België was vragende partij. De Commissie onderzoekt nu de mogelijkheid om een prijsplafond of heffing in te voeren op de internationale gasmarkten. De opbrengst daarvan moeten worden gebruikt om de hoge energieprijzen te compenseren. Sommige landen hadden wat overtuiging nodig, waaronder Duitsland en Nederland, die terughoudend waren om een dergelijke maximumprijs in te voeren (uit vrees voor de bevoorradingszekerheid).

#A2D3F3
Donker

Juni

08/06/2022 – Jaarevent 2022 van FEBEG is een groot succes

Op 8 juni vond het jaarlijkse FEBEG 2022 event plaats, het eerste face-to-face event sinds 2019! Het publiek was er om opnieuw live contact te leggen binnen de elektriciteits- en gassector. Het jaarlijkse evenement van FEBEG stond volledig in het teken van de eindgebruiker van energie en de beste manieren om 'klanten te mobiliseren om de energietransitie te versnellen'.

Ontdek via de volgende links, de aftermovie en het fotoverslag van de dag

08/06/2022 – FEBEG jaarverslag 2021
FEBEG heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd ter gelegenheid van haar algemene vergadering en jaarlijks evenement op 8 juni 2020.

De Belgische gas- en elektriciteitssector wordt in al zijn dimensies geanalyseerd: productie, levering, markten, milieu, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2021, gedetailleerde en samengevatte statistieken...

08/06/2022 Vlaanderen anticipeert op een verbod op gasaansluiting bij nieuwbouw
Vlaanderen versnelt de uitfasering van aardgas. Het verbod op de aansluiting op aardgas van nieuwe woningen wordt met een jaar vervroegd, van 2026 naar 2025. De energiecommissie van het Vlaamse parlement heeft een voorstel voor een decreet van de meerderheidspartijen daartoe goedgekeurd.

09/06/2022 – Fluvius stelt zijn investeringsplan 2023-2032 voor en lanceert een consultatie
Door de toenemende elektrificatie zal er aanzienlijk meer elektriciteit verbruikt worden in de toekomst, vooral voor mobiliteit en de gebouwenverwarming. Fluvius moet haar distributienetten daarop voorbereiden, aanpassen en/of versterken in de volgende decennia (2023-2032).  Waarover gaat dit investeringsplan concreet?

 • 30.000 kilometer of 40 procent van het laagspanningsnet
 • 750.000 huisaansluitingen of 21 procent van het totaal
 • 6.000 kilometer of 13 procent van het middenspanningsnet
 • 22.450 of één derde van de distributiecabines die stroom over Vlaanderen verdelen

Dit allemaal vergt een extra investering van vier miljard euro tot 2032, bovenop de eerder al geplande zeven miljard die ook zonder de energietransitie nodig zijn.

Het distributienet voor gas wordt niet meer uitgebreid. Investeringsbudget voor gas in de komende decennia wordt gehalveerd. Maar proefprojecten m.b.t. groene gassen (bio methaan, groene waterstof) en ‘power-to-gas’ worden wel voorzien.

10/06/2022Vergunningsbevoegdheid voor winturbineprojecten verschuift van Provincie naar het Vlaamse niveau
De provinciebesturen zullen vanaf dit najaar niet meer bevoegd zijn om een omgevingsvergunning af te leveren voor windturbineprojecten. De bevoegdheid verschuift naar het Vlaamse niveau. Doel van die verschuiving is meer duidelijkheid en eenvormigheid, maar vooral een tijdswinst van 6 tot 9 maanden voor hernieuwbare energieprojecten. Beroep aantekenen tegen deze projecten blijft mogelijk via een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

18/06/2022 – Steunmaatregelen voor huishoudens om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten worden verlengd tot eind 2022
De federale regering heeft besloten de steunmaatregelen voor gezinnen te verlengen tot eind 2022. Deze maatregelen zouden aanvankelijk op 30 september aflopen.

Het verlengde sociaal tarief, de 6% btw op gas en elektriciteit en de verlaging van de accijnzen op brandstoffen zullen de burgers dus nog een kwartaal langer ten goede komen.

De premier overweegt een verdere verlenging per kwartaal in 2023 indien nodig. Het recht op de verlaagde btw van 6% op gas staat nu ook open voor huurders in mede-eigendom, woonzorgcentra, ziekenhuizen, vzw's en gemeenten.

21/06/2022 –Energiecommissie van de Kamer keurt wet nucleaire voorzieningen goed
De federale Energiecommissie heeft het wetsvoorstel van de minister van Energie goedgekeurd. Het wetsvoorstel versterkt het kader voor voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof.

22/06/2022 - Europees Parlement keurt klimaatpakket 'Fit for 55' goed
Het Europees Parlement heeft, na een initieel verwerping  twee weken geleden, drie wetsvoorstellen van het klimaatpakket 'Fit for 55' goedgekeurd. Het gaat over de hervorming en uitbreiding van het emissiehandelssysteem ETS, een nieuw sociaal klimaatfonds en de invoering van een koolstofgrenstaks.

De uitstoot door de huidige ETS-sectoren moet tegen 2030 verminderen met 63 procent. Er komt tegelijk een parallel emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport. Het systeem zal eerst voor de commerciële sector worden ingevoerd, en pas in tweede instantie voor de huishoudens. De opbrengst gaat deels naar een nieuw sociaal klimaatfonds, dat de zwakste gezinnen moet ondersteunen en duurzame investeringen moet stimuleren

Het nieuwe mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) werd ook goedgekeurd. Deze koolstofgrenstaks moet Europese bedrijven dan weer beschermen tegen concurrentie uit derde landen, waar minder of soms zelfs geen emissiebeperkingen gelden.

23/06/2022 – Voorontwerp van decreet betreffende de energiegemeenschappen in Wallonië
De Waalse regering heeft in eerste lezing een voorontwerp van decreet goedgekeurd betreffende energiegemeenschappen en energiedelen. Dit maakt het op termijn mogelijk om hernieuwbare energiegemeenschappen op te richten of energie te delen tussen klanten binnen hetzelfde gebouw.

27/06/2022 - Capaciteitstarief een laatste keer uitgesteld dor de VREG tot januari 2023
De Vlaamse energieregulator VREG kondigt aan dat hij de invoering van het capaciteitstarief voor de laatste keer uitstelt, met een half jaar tot begin 2023. Volgens de regulator is het uitstel noodzakelijk omdat Fluvius geen kwalitatieve implementatie in de marktsystemen kan garanderen. Het DNB krijgt nu tussentijdse doelstellingen opgelegd. Haalt Fluvius die niet, dan kan de regulator boetes opleggen.

Deze laatste uitstel komt niet als een verrassing. Eerder had de VREG gezegd uitstel in overweging te nemen, nadat zowel netbeheerder Fluvius als de federatie van energiebedrijven FEBEG daar om hadden gevraagd.

29/06/2022 – De Waalse meerderheid wil dat de beslissing tot afsluiten van gas wordt overgelaten aan een vrederechter
In de lijn van wat reeds werd gestemd voor de elektriciteitssector, heeft de Waalse meerderheid een voorstel van decreet ingediend dat voorziet in de tussenkomst van een vrederechter alvorens de gastoevoer af te sluiten en dat het gebruik van budgetmeters of een digitale meter met vooruitbetaling mogelijk wordt.

De procedure zal de vrederechter in staat stellen te beoordelen of de rechten van de consument zijn gerespecteerd zijn en zo nodig de activering van de vooruitbetalingsregeling, een redelijk betalingsplan, schuldbemiddeling of een afsluiting voor te stellen wanneer de situatie dit vereist, aldus de drie partijen. De tekst heeft ook tot doel de burgers beter te informeren over de mogelijke opties in geval van wanbetaling.

Donker

Juli

07/07/2022 – De Kamer keurt voorzieningen voor ontmanteling kerncentrales goed
De Kamer heeft donderdag in plenaire vergadering het wetsontwerp aangenomen betreffende voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof.

12/07/2022 - Minister van Energie stelt 25% belasting op overwinsten voor
Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) heeft bij de regering haar voorstel ingediend om overwinsten in de energiesector te belasten.

Geïnspireerd door het Italiaanse model wordt voorgesteld om (onder bepaalde voorwaarden) 25% extra belasting te heffen op de overwinsten van energiebedrijven tussen 1 januari en 31 december 2022.

De belasting zou gelden voor elektriciteits- en aardgasbedrijven en voor geregistreerde handelaars in de oliesector, die in België BTW betalen. Dit omvat dus alle leveranciers, producenten en handelaars van elektriciteit, aardgas en olie.

15/07/2022 - De regering keurt haar winterplan goed en toont zich solidair met de buurlanden
De Eerste minister en de minister van Energie verzekeren dat de bevoorrading van ons land niet in het gedrang komt, dankzij de gunstige gaspositie van ons land en onze geringe afhankelijkheid van Russisch gas en de beschikbaarheid van de belangrijke terminal voor vloeibaar gas in Zeebrugge.

Terwijl de vooruitzichten voor België geruststellend zijn, zijn sommige buurlanden, vooral Duitsland, meer afhankelijk van Russisch gas. “De Duitse economie helpen, is onszelf helpen door een algemene economische vertraging in Europa te vermijden", aldus minister Van der Straeten. Op langere termijn zijn er plannen om de capaciteit van de gasterminal in Zeebrugge uit te breiden en ook de capaciteit om gas naar Duitsland te vervoeren.

Energieproducenten wordt gevraagd hun capaciteit maximaal gereed te houden en winteronderhoud te vermijden. De gasopslag in Loenhout is voor 70% gevuld, anderhalve maand eerder dan gepland, dankzij flexibelere veilingen. Tot slot roept de premier de burgers op tot energiezuinigheid.

20/07/2022 – De Commissie stelt voor dat de lidstaten hun gasverbruik met 15% verminderen
Volgens de Commissie is het mogelijk het jaarlijkse gasverbruik in de EU met ongeveer 45 miljard m3 te verminderen. Om dit te bereiken stelt zij voor dat de lidstaten hun gasverbruik in de periode van augustus 2022 tot maart 2023 met 15% verminderen. Bovendien stelt de Commissie voor een waarschuwing op EU-niveau in te voeren, waardoor het verbruik in alle lidstaten moet worden verminderd wanneer er een substantieel risico op ernstige tekorten bestaat.

Elk lidstaat moet zijn best doen om zijn gasverbruik in dezelfde periode met ten minste 15% te verminderen ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Tegen eind september moet elk land een stappenplan opstellen om de doelstelling te bereiken. Dit voorstel van de Europese Commissie zal later (26/07/2022) door de Europese Raad worden bekrachtigd. Op dezelfde dag heeft België gevraagd om te worden vrijgesteld van het verplichte karakter van deze maatregel.

22/07/2022 - De regering en Engie hebben een principeakkoord bereikt om de exploitatie van twee kernreactoren met tien jaar te verlengen
Het principeakkoord voorziet in de modaliteiten voor de toekomstige aanpak, de agenda en het kader van de onderhandelingen. De doelstelling is de verlenging van de exploitatie van Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat zal niet de exploitant zijn. Beide partijen zijn bereid de voorwaarden voor de herstart van de reactoren in november 2026 te bespreken en overeen te komen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FANC.

Het onderhandelingskader voorziet in een stabiele en duurzame structuur waarbij de Belgische staat en de exploitant Engie zowel de risico's als de winsten delen in een nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming. De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval moeten echter door de exploitant worden gedragen.

Vlaams Minister van energie Zuhal Demir naar rechtbank tegen invoering capaciteitstarief. De VREG betreurt deze beslissing
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir trekt naar rechtbank (bij het Brusselse hof van beroep) tegen de beslissing van de Vlaamse energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief in te voeren. Volgens de minister kan de geplande hervorming de factuur voor veel gezinnen doen stijgen. Ze heeft de VREG al eerder gevraagd het tarief uit te stellen tot 2025. Maar volgens haar heeft de regulator geen oren naar die vraag en rest er daarom enkel een juridische procedure.

De VREG betreurt die demarche en stuurt niet bij: "Samen met Fluvius en de leveranciers werken wij verder toe naar een invoering op 1 januari 2023".

#A2D3F3
Donker

Augustus

29/08/2022 - EU overweegt markthervormingen om prijsstijgingen af te remmen
De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en structurele hervormingen van de markt, waar de elektriciteitsprijzen nauw zijn verbonden met de gasprijzen. Op de Europese markt is het de kostprijs van de laatste energiebron die wordt ingezet om aan de vraag te voldoen - in de praktijk vaak gascentrales - die grotendeels de elektriciteitsprijs bepaalt. De elektriciteitsprijs is dan ook sterk gestegen parallel met de forse stijging van de gasprijzen als gevolg van de vermindering van de Russische gasleveringen aan Europa.

Deze mogelijke hervorming van de gemeenschappelijke elektriciteitsmarkt, waarop sommige landen aandringen, staat op de agenda van een vergadering van de EU-energieministers op 9 september in Brussel. Zij zullen naar verwachting ook het voorstel van verschillende lidstaten (waaronder België) voor een prijsplafond op de gasmarkten onderzoeken.

31/08/2022 – De federale regering verlengt bepaalde steunmaatregelen voor gezinnen en overweegt nieuwe maatregelen
De regering heeft aan het einde van een overlegcomité aangekondigd dat bepaalde reeds genomen steunmaatregelen voor huishoudens worden verlengd tot 31 maart 2023. Het gaat om het sociale tarief dat is uitgebreid tot de VT’s (1 miljoen begunstigde huishoudens), de verlaging van de accijnzen op benzine en diesel, het verlaagde btw-tarief van 6% op gas en elektriciteit en een compensatiemaatregel voor huishoudens die met mazout verwarmen.

Een werkgroep met experten van de CREG, de FOD Economie en de FOD Financiën heeft de opdracht gekregen te onderzoeken waar de overwinsten gemaakt worden, of ze in België kunnen worden geïnd en welke fiscale en juridische instrumenten daarvoor kunnen worden gebruikt. Deze overwinsten zullen de federale energiemaatregelen financieren in een solidariteitsfonds, eventueel aangevuld met andere inkomsten zoals de btw.

Ten slotte zullen ze ook maatregelen nemen om het energieverbruik van de overheid te verminderen.       

Donker

September

08/09/2022 - Staatssecretaris voor Consumentenbescherming eist meer transparantie van energieleveranciers
Naar aanleiding van het toenemend aantal klachten die de Energieombudsdienst ontvangt, wil staatssecretaris Eva De Bleeker energieleveranciers verplichten om de transparantie van hun tarieven te verhogen en de terugbetalingstermijn te verkorten.

De staatssecretaris doet vijf voorstellen:

 1. Een termijn van 15 dagen bepalen voor de facturering van de jaarafrekening, vanaf het moment dat de meterstand wordt opgenomen. De consument vergoeden indien dit niet gebeurt.
 2. De terugbetaling moet gebeuren binnen 30 dagen na de datum van de eindfactuur. De consument compenseren wanneer deze termijn niet in acht wordt genomen.
 3. De energieleveranciers verplichten op elke factuur een voorstel voor een voorschot te vermelden. Het voorschot zou worden berekend op basis van het werkelijke verbruik van de consument over de laatste twaalf maanden en op basis van de gekozen tariefformule.
 4. Leveranciers zouden het voorschot alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen verhogen. Een voorstel zal ten minste 30 dagen vóór de volgende voorschotfactuur rechtstreeks en duidelijk aan de klanten moeten worden meegedeeld.

Leveranciers moeten alle tariefformules op duidelijke en transparante wijze op hun eigen website publiceren en gemakkelijk toegankelijk en vergelijkbaar maken. FEBEG antwoordt dat haar leden via hun websites reeds transparantie van facturen bieden aan consumenten. Niettemin zegt FEBEG bereid te zijn tot overleg met de staatssecretaris.

09/09/2022 – 27 EU-lidstaten zijn het eens over een plafond voor gasprijzen
De 27 lidstaten vragen de Europese Commissie om in de komende dagen wetgevingsvoorstellen te formuleren om met spoed vier mogelijke oplossingen voor de dramatische stijging van de energiekosten ten uitvoer te leggen.

Deze omvatten het plafonneren van de inkomsten van bepaalde elektriciteitsproductiesectoren, het eveneens laten bijdragen van bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, het invoeren van een "prijsplafond" op de gasmarkt en ten slotte het coördineren van een vermindering van de vraag naar elektriciteit in heel Europa (vooral tijdens piekuren).

14/09/2022 FEBEG vindt dat de CREG de marges van gascentrales schromelijk blijft overschatten
Voor FEBEG blijft het onlangs gepubliceerde CREG-rapport over de marges van gascentrales gebaseerd op verkeerde hypotheses en leidt het daarom tot onjuiste conclusies over deze specifieke productiewijze.

FEBEG merkt onder meer op dat gascentrales tegen marginale kosten werken, dat de CREG geen rekening houdt met bepaalde kosten en dat een gascentrale in de praktijk niet alle marktkansen kan benutten.

16/09/2022 – Validering van het akkoord van de regio’s over ‘burden sharing'
Na het Brussels Gewest heeft nu ook de Vlaamse regering het akkoord bekrachtigd dat de ministers van Klimaat en Energie van de verschillende regeringsniveaus hebben bereikt over het mechanisme van lastenverdeling. Dit akkoord bepaalt de verdeelsleutel van de opbrengsten van de EU-ETS-veiling. 1,5 miljard van de inkomsten van 2021 en 2022 werd geblokkeerd op een rekening en dit geld dat bestemd was voor klimaatbeleid kon niet aan dat beleid worden toegewezen.

Vlaanderen krijgt 52,76% van deze enveloppe, Wallonië 30,65%, het Brussels Gewest 7,54% en de federale overheid 9,05%.

20/09/2022 – De Kamercommissie Energie keurt de uitbreiding van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 goed
Het besluit om deze reactoren uit te breiden werd in 2014 genomen door de vorige regering-Michel. Het Grondwettelijk Hof verklaarde het nietig omdat aan bepaalde eisen niet was voldaan, waaronder het opstellen van een milieueffectrapportage. Dit is nu wel gebeurd. De ministerraad heeft onlangs het wetsontwerp tot verlenging van Doel 1 en 2 met 10 jaar goedgekeurd. Deze tekst is nu gevalideerd door de energiecommissie van de Kamer. De tekst zal nog in de plenaire vergadering in stemming moeten worden gebracht.

De twee betrokken reactoren zijn nooit daadwerkelijk stilgelegd, aangezien het Grondwettelijk Hof de gevolgen van de nietig verklaarde wet tot eind 2022 heeft gehandhaafd.

21/09/2022 – Europese Commissie keurt 5,2 miljard euro staatssteun goed voor de ontwikkeling van waterstof in 13 lidstaten, waaronder België
5,2 miljard aan overheidsinvesteringen moet 7 miljard aan particuliere investeringen genereren. Er zullen 35 projecten worden gesteund in 13 Europese lidstaten, waaronder België (4 projecten in ons land).

De belangrijkste doelstellingen van dit plan, genaamd "IPCEI Hy2Use", zijn het ondersteunen van onderzoek en innovatie, de eerste industriële toepassingen en de aanleg van infrastructuren in het waterstofecosysteem. Het heeft ook tot doel Europa minder afhankelijk te maken van ingevoerde fossiele brandstoffen.

23/09/2022 – Definitieve stillegging van Doel 3 overeenkomstig de wet op de kernuitstap
De kernreactor Doel 3, die in 1982 in bedrijf werd genomen, wordt na 40 jaar industriële exploitatie stilgelegd. Het is de eerste Belgische reactor die zijn activiteiten staakt overeenkomstig de wettelijke agenda voor de geleidelijke stopzetting van kernenergie in België. De sluiting van de reactor zal lang duren. De ontmanteling is een complex project dat 17 tot 19 jaar kan duren, aldus de directeur.

26/09/2022- Vermeende sabotage van de gaspijpleidingen North Stream 1 & 2 in de Baltische zee
De Deense en Zweedse autoriteiten maken melding van aanzienlijke gaslekken in hun respectieve territoriale wateren. Dit volgt op verdachte explosies in de internationale wateren bij Bornholm (DK), die echter tot de exclusieve economische zones van beide Scandinavische landen behoren.

Deze gebeurtenis zal druk uitoefenen op de gasprijzen, die reeds sterk stijgen als gevolg van de vermindering van de Russische gasleveringen aan de EU. De aanzienlijke schade die later te zien zal zijn, betekent het einde van het gebruik van deze gasinfrastructuur op middellange termijn. North Stream 2 was echter al onderworpen aan Europese sancties, en het gebruik van North Stream 1 is sterk verminderd, wat in de praktijk de kortetermijngevolgen van deze sabotage voor de gasmarktprijzen verzacht.

#A2D3F3
Donker

Oktober

04/10/2022 – Premier kondigt belasting aan op overwinst voor het einde van het jaar
Energieminister Tinne Van Der Straeten heeft afgelopen weekend een voorstel gedaan voor een belasting op overwinsten. Ze schat dat dit de staat in 2022 en 2023 4,7 miljard aan extra inkomsten kan opleveren. Deze bijdrage is hoger dan wat de EU aanbeveelt, omdat ze wordt geheven over een langere periode en over een lager niveau van marktinkomsten waarvan de inkomsten voor 100% zouden worden afgeroomd (100% van de gerealiseerde inkomsten boven 130 euro per MWh, dus ruim boven de 180 euro die Europa voorstelde).

In een reactie wijst FEBEG erop dat de parameters voor de toeslag veel strikter zijn dan wat Europa voorstaat en dat onze Belgische elektriciteitsproducenten opereren binnen een Europese elektriciteitsmarkt, en binnen een eengemaakte markt in termen van investeringsbeslissingen. FEBEG waarschuwt dat er ook grote investeringen nodig zijn om de energietransitie aan te sturen, de bevoorradingszekerheid te garanderen en onze energieafhankelijkheid te verminderen. Ten slotte eist FEBEG dat bij de vaststelling van de belastinggrondslag rekening wordt gehouden met reële winsten en niet met theoretische inkomsten.

05/10/2022 – Vanaf januari 2023 zullen in Wallonië gasafsluitingen de tussenkomst van een vrederechter vereisen
In een plenaire vergadering heeft het Waalse parlement een voorstel voor een decreet goedgekeurd dat vanaf januari aanstaande voorziet in de tussenkomst van een vrederechter voordat de gastoevoer wordt afgesloten. Ook wordt het gebruik van budgetmeters of een communicerende meter met vooruitbetalingsoptie verplicht. Deze maatregel wil ook de situatie in de gassector harmoniseren met die in de elektriciteitssector, waar een gelijkaardige maatregel al wettelijk van toepassing is na een stemming in februari 2022.

06/10/2022 - Een staatsgarantie ter ondersteuning van energieleveranciers met liquiditeitsproblemen
De "Kern" heeft een voorstel voor een Koninklijk Besluit van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) goedgekeurd om een regelgevend kader te creëren waarbinnen de overheid een staatsgarantie kan verlenen aan energieleveranciers die moeilijkheden hebben om financiering op de markten te verkrijgen.

De aanhoudende energiecrisis eist zijn tol op de financiële gezondheid van leveranciers. De cashflow van leveranciers van elke omvang staat onder druk en er wordt gevreesd voor een gebrek aan liquiditeit.

Om op deze problemen te anticiperen, stelt minister van Energie Tinne Van der Straeten voor de toekenning van een staatsgarantie aan leveranciers en tussenpersonen in de gas- en elektriciteitsketen te vergemakkelijken. De garantie zou leningen met een minimale looptijd van twee jaar en 70% van de door banken geleende bedragen over een periode van zes of twaalf maanden dekken, afhankelijk van de omvang van de ondernemingen. Aan de kredietnemer zou een premie van 4% in rekening worden gebracht.

18/10/2022 - De premier lanceert de federale waterstofstrategie tijdens zijn bezoek aan de haven van Antwerpen
Premier Alexander De Croo lanceerde de federale waterstofstrategie in het Antwerpse Havenhuis in aanwezigheid van minister Tinne Van de Straeten en staatssecretaris Thomas Dermine, alsook een EU-vertegenwoordiger en bedrijfsleiders.

In maart besloot de regering de waterstofstrategie, waartoe in 2021 was besloten, te herzien en de uitvoering ervan te versterken. Het doel is om van België een hub voor koolstofvrije energie te maken. "Om deze hub te worden is samenwerking essentieel", aldus de premier en "de Europese autoriteiten moeten een gelijk speelveld creëren zodat we onze industrieën in België kunnen houden."

Zonder de ontwikkeling van de waterstofsector zal onze industrie verdwijnen en falen we in de strijd tegen de klimaatopwarming. Een belangrijke hefboom wordt geactiveerd door de oprichting van een Federale Waterstofraad. De haven van Antwerpen-Brugge wil ook een belangrijke speler worden in de import en productie van groene waterstof. Ten slotte ondersteunt het nationale herstelplan zeven projecten, voor een totaal van 500 miljoen euro, met het oog op de ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie. 11 bedrijven profiteren hiervan.

18/10/2022 - Energiepakket in eerste lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Energie
De Kamercommissie Energie heeft dinsdag in eerste lezing de maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van particulieren die met hoge energierekeningen worden geconfronteerd. De oppositie (NVA) heeft echter aangedrongen op een tweede lezing.

De federale regering besloot in september tot een basispakket van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit, dat in november en december zou worden toegepast. Inmiddels heeft de regering in het kader van haar begrotingsakkoord besloten de regeling te verlengen tot eind maart.

18/10/2022 - De Europese Commissie stelt de lidstaten voor een dynamisch prijsplafond op de gasmarkt in te voeren
De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten tijdelijk een dynamisch prijsplafond invoeren op de belangrijkste Europese gasbeurs (FTT), alsook een reeks andere noodmaatregelen. De EU-27 zal tijdens de top in Brussel eind deze week over deze voorstellen moeten beslissen.

De Commissie stelt ook voor een tijdelijk schakelmechanisme in te voeren voor "intraday"-prijzen voor gas- en elektriciteitsderivaten, om prijspieken als gevolg van de huidige hoge volatiliteit te voorkomen. Vanaf volgend voorjaar moeten bedrijven die gas kopen deelnemen via een Europees aankoopconsortium, ten bedrage van ten minste 15% van de voorraaddoelen van elke lidstaat.

19/10/2022 – Diverse parlementaire commissies keuren federale steunmaatregelen goed om huishoudens en bedrijven te helpen de stijgende energieprijzen op te vangen
Een reeks federale maatregelen om de stijgende energierekeningen voor huishoudens en bedrijven op te vangen, krijgt groen licht. De commissie Financiën heeft het basispakket energie goedgekeurd, dat oorspronkelijk was gepland voor november en december, maar tijdens het begrotingsconclaaf tussentijds is verlengd tot eind maart. Het bestaat uit een maandelijkse bonus van 135 euro die wordt ingehouden op de gasfactuur en 61 euro op de elektriciteitsfactuur voor een specifieke maar uitgebreide groep begunstigden. 

De commissie Economie keurde een verhoging van de mazout cheque van 225 euro naar 300 euro goed.

21/10/2022 - EU-staatshoofden en regeringsleiders bereiken een akkoord over een gemeenschappelijke aanpak van de gasprijzen
Na lange besprekingen hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de Commissie en de ministers van Energie een voorwaardelijk mandaat gegeven om mechanismen te ontwikkelen om de gasprijzen te plafonneren. De EU-27 hebben de ministers van Energie en de Commissie verzocht met spoed een reeks concrete maatregelen voor te leggen, zoals een dynamische en tijdelijke prijscorridor voor groothandelstransacties in gas, om de recente prijspieken op deze markten te beperken.

Groepsaankopen van gas voor het volgende vulseizoen van de reserves werden bevestigd door de EU-27, met een verplichting voor 15% van de nationale behoefte.

26/10/2022 – De Kamercommissie Energie keurt het basispakket in tweede lezing goed
De Kamercommisse Energie keurde woensdag de tweede lezing van een wetsvoorstel goed dat vooral een pakket ‘energie aan lage kost’ bevat, d.w.z. maatregelen om de bevolking te steunen bij stijgende prijzen.

27/10/2022 - Leveranciers verbinden zich ertoe de klantenservice te verbeteren
Zeven energieleveranciers hebben hun plannen om hun dienstverlening te verbeteren voorgelegd aan de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming.

De leveranciers zeggen onder meer hun bereikbaarheid te willen vergroten en de wachttijden voor consumenten die contact met hen willen opnemen te willen verkorten. De telefoonservice zal ook worden aangevuld met antwoorden via sociale netwerkkanalen en chatboxen. Ook zeggen zij duidelijker te zullen communiceren over afbetalingstermijnen en de berekening daarvan. Er zullen duidelijke prijsfiches op de website worden gepubliceerd en klanten zullen goede simulaties kunnen maken. Meer in het algemeen stelt ook FEBEG een aantal initiatieven voor.

De Staatssecretaris zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen nauwlettend volgen.

28/10/2022 – De plenaire vergadering keurt de steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven definitief goed
Deze maatregelen zijn bedoeld om de gevolgen van de stijgende energieprijzen op de koopkracht van de huishoudens en de inkomsten van het bedrijfsleven te verlichten.

Voor huishoudens zal een steun van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit worden toegekend via de factuur van de leverancier voor de maanden november en december 2022 (in totaal 392 euro voor degenen die gas en elektriciteit verbruiken). De maatregel zal worden afgestemd op het inkomen en de contracten. Hij zal vooral ten goede komen aan de ‘uitgebreide middenklasse’ die geen sociale tarieven heeft.

Bedrijven en zelfstandigen krijgen de volgende mogelijkheden: uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, de invoering van tijdelijke energiewerkloosheid, een moratorium op faillissementen en de verlaging van de gas-/elektriciteitsaccijnzen tot het Europese minimum voor de maanden november en december.

28/10/2022 – de Europese Commissie keurt het Belgische steun aan energieleveranciers goed
De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor het Belgische steunmechanisme om faillissementen bij energieleveranciers te voorkomen. Dat bevestigt de Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.

1,5 miljard euro aan staatsgaranties zijn voortaan eventueel beschikbaar om te vermijden dat energieleveranciers in financiële problemen komen als gevolg van de zeer dure energieprijzen op de energiegroothandelsmarkten. De garanties moeten verzekeren dat leveranciers nog bij de banken terechtkunnen voor een lening. Het gaat over staatssteun, en dus moest de Europese Commissie het princiep goedkeuren.

28/10/2022 – Als gevolg van de hoge elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten beperkt de CREG de overheidssteun voor offshore windenergie in 2023
De CREG heeft besloten dat de offshore windturbines zullen in 2023 285 miljoen euro minder overheidssteun krijgen als gevolg van de hoge elektriciteitsprijzen.

Producenten van offshore windenergie ontvangen subsidies in de vorm van groene certificaten, waarvan het bedrag wordt berekend door de CREG. Voor de oudste windparken ligt het steunbedrag vast. Het steunbedrag voor de meer recente installaties is daarentegen variabel. Het hangt onder meer af van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten. Aangezien deze prijzen de afgelopen twaalf maanden uitzonderlijk hoog waren, zal het subsidiebedrag voor de recente installaties lager of zelfs nul zijn.

28/10/2021 – Geen capaciteit gecontracteerd in de tweede CRM T-4 veiling
De transmissienetbeheerder Elia, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de CRM-veilingen, heeft de resultaten van de tweede T-4 veiling bekendgemaakt.

Ondanks een bod van 1,2 GW aan capaciteit door de deelnemers, werd er geen capaciteit gecontracteerd. De CREG valideerde het resultaat van deze veiling. "De vraagcurve werd volledig gedekt door de uitbreiding van de twee kerncentrales, door de gecontracteerde capaciteiten van de vorige veiling en ten slotte door de bestaande capaciteiten die werden aangeboden door capaciteitshouders die hadden afgezien van deelname aan de veiling van dit jaar (Opt-in-out).

In een daaropvolgende reactie herhaalt FEBEG haar standpunt dat het CRM zijn hoofddoel dreigt te missen, namelijk het aantrekken van flexibele, regelbare capaciteit om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. FEBEG roept de regering ook op om in een later stadium de obstakels voor de deelname van bestaande capaciteit aan de CRM-veilingen weg te nemen.

28/10/2022 - De federale belastinghervorming op energiefacturen wordt goedgekeurd. Zij voorziet in de invoering van een cliquetsysteem 
De federale regering heeft een reeks hervormingen van het federale deel van de energiefactuur goedgekeurd. Deze omvatten de invoering van een cliquetsysteem, met als doel de BTW-winst die het gevolg is van schommelingen van de marktprijzen automatisch te compenseren in de accijnzen. Het doel is de prijsschommelingen beter te beheersen.

Een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem verankert de 6% BTW-verlaging voor elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor alle residentiële gebruikers. Tegelijkertijd worden de accijnzen op deze producten hervormd en kunnen ze geleidelijk worden ingevoerd. De regering vraagt het advies van de Raad van State.

31/10/2022 – De Waalse regulator stelt de goedkeuring van de nieuwe tariefmethodologie (netwerktarieven) uit tot 1 juni 2023
Gezien het aantal en de aard van de ontvangen reacties en het verzoek van de distributienetbeheerders om het overleg over bepaalde aspecten van de methodologie voort te zetten, besluit de CWaPE om de invoering van de nieuwe tarifering uit te stellen.

De CWaPE en de distributienetbeheerders (DNB's) zijn overeengekomen de nieuwe tariefmethodologie uit te stellen tot 1 juni 2023. De oorspronkelijke termijn was 1 november 2022. De inwerkingtreding van de distributietarieven op basis van deze nieuwe methodologie is gepland voor 1 januari 2025 (voor de tariefperiode 2025-2029).

Intussen zal de CWaPE de huidige methodologie voor het jaar 2024 handhaven, met een lichte aanpassing door de inflatie.

31/10/2022 – Het SPW Energie lanceert de campagne ‘jediminuemafacture.be’
De Waalse overheidsdienst Energie lanceert zijn communicatiecampagne Jediminuemafacture.be. De TV-en radiocampagne leidt burgers, bedrijven en de openbare en tertiaire sector naar deze site waarop ze tools en adviezen vinden om de gevolgen van de energiecrisis te beperken. Vermindering van het energieverbruik is een van de belangrijkste uitdagingen om de energiekost te beheersen.

Donker

November

09/11/2022 – De FOD’s Volksgezondheid en Leefmilieu lanceren de website 'EnergyWatchers.be'
De website 'EnergyWatchers.be', ontwikkeld in samenwerking met minister van Energie Tinne Van der Straeten, verzamelt meer dan 115 tips om burgers te stimuleren hun verbruik en dus hun energiefactuur te verminderen. Vijf hoofdcategorieën komen aan bod: groene energie, wonen, huishoudtoestellen, reizen en verbruik.

10/11/2022 – CREG wil meer transparantie voor variabele contracten
Een ontwerpbesluit van de CREG wil meer duidelijkheid brengen in variabele contracten. De federale regulator vindt dat de veelheid aan indexeringsformules en parameters het voor de consument moeilijk maakt om een geïnformeerde keuze te maken.

De regulator wil vanaf januari 2023 een verplichting invoeren de variabele offertes van de leveranciers gedurende twee jaar uitsluitend te baseren op de maandelijkse indexering. De CREG beveelt ook aan dat de waarde van de indexeringsparameter systematisch rekening houdt met de noteringen van meerdere dagen - en niet slechts één - om een gemiddeld prijsniveau weer te geven.

Vóór de formele beslissing, zal de CREG eerst de leveranciers en consumentenorganisaties raadplegen. FEBEG heeft negatief op dit voorstel gereageerd.

15/11/2022 – Goedkeuring in tweede lezing van een wetsontwerp inzake het vervoer van waterstof via pijpleidingen
Tijdens de COP27 in Sharm el-Sheikh kondigde minister Tinne Van Der Straeten aan dat de regering deze tekst onlangs heeft goedgekeurd. Dit wetsontwerp definieert een regelgevend kader voor het vervoer van waterstof via pijpleidingen om de optimale ontwikkeling van de Belgische waterstofmarkt en de waterstoftransportinfrastructuur te bevorderen. Het bepaalt ook de voorwaarden voor de aanwijzing van een beheerder van het waterstof-transportnetwerk voor België. Ons land wil een waterstofhub in West-Europa worden.

17/11/2022 - Directe steun van 30% van de extra energiekosten voor de zwaarst getroffen bedrijven in het Brussels Gewest
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde in eerste lezing een ontwerp van decreet goed dat voorziet in de invoering van een compenserende premie in het kader van de energiecrisis. Met een totaal budget van 117 miljoen euro moet deze premie een deel van de extra energiekost (voor de jaren 2021 en 2022) dekken voor Brusselse bedrijven in moeilijkheden, die actief zijn in energiegevoelige sectoren. De Brusselse regering schat het aantal betrokken bedrijven op ongeveer 18.000.

22/11/2022 – Luchtverkeersleider Skeyes laat windmolens dichter bij luchthaven toe
Luchtverkeersleider Skeyes kondigt een aantal maatregelen om het mogelijk te maken dat windmolens dichter bij luchthavens worden gebouwd, zonder dat de veiligheid van het vliegverkeer in het gedrang komt. Een eerste stap is gezet rond de luchthaven van Charleroi, waar de ‘beschermingszone’ wordt geschrapt.

Hierdoor kunnen windmolens nu vanaf 7 kilometer rond de luchthaven geplaatst worden zonder voorafgaande, uitgebreide studie. Voorheen was dat pas het geval vanaf 10 kilometer. Dichterbij de luchthaven (tot 3 kilometer) blijven windmolens taboe, tussen 3 en 7 kilometer is er een studie nodig. Het is nu ook de bedoeling dat ook rond andere luchthavens gelijkaardig ingrepen komen om meer ruimte te kunnen vrijmaken voor windmolens.

22/11/2022 – VREG bevestigt het capaciteitstarief in Vlaanderen vanaf 1 januari 2023
Het capaciteitstarief, een nieuwe manier om de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet in Vlaanderen te berekenen, treedt op 1 januari in werking. Dat heeft de Vlaamse energieregulator VREG dinsdag bevestigd. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir had eerder een rechtszaak aangespannen om de invoering van dit tarief uit te stellen. De eerste zitting in deze rechtszaak staat gepland voor 2023. De rechtszaak heeft geen opschortende werking en het tarief zal op de geplande datum van 1 januari 2023 in werking treden.

22/11/2022 – De Europese Commissie stelt haar voorstel voor een gasprijsplafond voor
Het prijsplafond zou automatisch in werking treden wanneer de gasprijs gedurende twee weken meer dan 275 euro/MWh bedraagt en te veel afwijkt van de prijzen op de internationale groothandelsmarkten voor gas. Tegelijkertijd zou de afwijking van de referentieprijs van LNG op de wereldmarkt 58 euro of meer moeten bedragen. Het is dus niet zeker dat het mechanisme ooit zal worden geactiveerd, gezien de hoogte van de gerapporteerde prijzen en verschillen.

Het voorstel van de Commissie komt twee dagen voor een nieuwe EU-top van de ministers van energie. Verschillende lidstaten - waaronder België - dringen er al maanden op aan dat de Commissie met een gedetailleerd voorstel komt om de gasprijzen te plafonneren.

24/11/2022 - Hoogradioactief afval kan 'diep geborgen' worden in België
Een Koninklijk Besluit hier omtrent werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB bekrachtigt de principebeslissing voor 'diepe berging' op Belgisch grondgebied, meldt NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen.

Die uitvoeringsmodaliteiten zullen in 2023 worden bepaald tijdens een participatief, transparant en stapsgewijs besluitvormingsproces met maatschappelijk debat. Het debat moet leiden tot de keuze van een of meer uitvoeringssites in België.
In 2023 zal de Koning Boudewijnstichting een maatschappelijk debat organiseren met institutionele actoren, academici en deskundigen, maar ook met middenveldorganisaties en de bevolking.

24/11/2022 – Nieuwe berekeningsmethode voor de toekenning van groenestroomcertificaten in Wallonië
De Waalse regering heeft in derde lezing een decreet aangenomen betreffende het toekenningspercentage van groenestroomcertificaten. Deze tekst wil de energietransitie stimuleren conform met het Europese wettelijke kader inzake staatssteun. De nieuwe berekeningsmethode van dit tarief heeft tot doel de producenten van hernieuwbare elektriciteit een stabiel, transparanter, voorspelbaarder en nauwkeuriger kader te bieden en houdt ook rekening met de diverse realiteit op het terrein.

Veel hernieuwbare projecten zijn nu rendabel zonder overheidssteun. De uitvoerende macht wil ervoor zorgen dat Walen niet meer dan nodig bijdragen aan de uitrol van hernieuwbare energie. De nieuwe methode zal bij de Europese Commissie worden aangemeld voordat ze in werking treedt.

25/11/2022 - Vlaamse regering kondigt een plan aan om de elektriciteitsmarkt flexibeler te maken
De Vlaamse regering keurt een plan goed om de Vlaamse elektriciteitsmarkt voor te bereiden op meer decentrale productie (zonnepanelen, windmolens enz.).

Zo zullen leveranciers en installateurs van batterijen, warmtepompen, warmtepompboilers en zonnepaneelinstallaties worden ondersteund om bij klanten de nadruk te leggen op de flexibele mogelijkheden. Daarnaast zullen drempels worden weggewerkt voor slim en bi-directioneel laden van elektrische voertuigen. Op die manier kan je de elektriciteit van je elektrisch voertuig gebruiken om voor het thuis elektriciteitsafname.

De Vlaamse overheid zal een voorbeeldrol tonen door pompen op waterlopen aan te sturen op basis de energieprijs, en door de elektrische bussen van de Lijn slim te laden en eventueel diensten aan het net leveren.

30/11/2022 – De Kamercommissie Energie keurt de verlenging van het basispakket energie goed (basispakket elektriciteit en gas 2023)
Voor de maanden november en december was besloten tot een forfaitaire maandelijkse bonus van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit (onder bepaalde voorwaarden toegekend en fiscaal belast voor begunstigden met een hoog inkomen).

Tijdens het recente begrotingsoverleg in oktober heeft de regering besloten dit pakket te verlengen voor de maanden januari, februari en maart 2023. Deze maatregel werd goedgekeurd door de Kamercommissie. Het wetsvoorstel zal ter goedkeuring in de plenaire vergadering worden geagendeerd.

#A2D3F3
Donker

December

02/12/2022 - Verdubbeling van de uitwisselingscapaciteit tussen België en Frankrijk
Elia en RTE, de resp. beheerders van de Belgische en Franse elektriciteitsnetten, huldigen in Doornik de versterking van de elektriciteitsverbinding tussen beide landen in. De verbinding Avelgem-Avelin is nu uitgerust met HTLS-geleiders. Door de toepassing van deze spitstechnologie wordt de transmissiecapaciteit van deze verbinding verdubbeld van 3 tot 6 GW.

De nieuwe verbinding versterkt de bevoorradingszekerheid, maakt een betere integratie van de Europese elektriciteitsmarkt en een betere aansluiting van nieuwe productie-eenheden voor hernieuwbare energie mogelijk.

05/12/2022 – Tihange 2 wordt op 31 januari 2023 definitief stilgelegd
De nucleaire exploitant Engie bevestigt dat de reactor Tihange 2 tot eind januari elektriciteit zal produceren en op 1 februari 2023 (de wettelijke sluitingsdatum volgens de wet op de kernuitstap) definitief zal worden stilgelegd.

Op 23 september was de kernreactor Doel 3 al definitief van het elektriciteitsnet losgekoppeld. Na deze twee sluitingen zal België nog maar vijf kernreactoren overhouden, verdeeld over twee sites (Doel & Tihange). Deze laatste reactoren moeten uiterlijk in 2025 wettelijk worden gesloten. De federale regering onderhandelt momenteel met Engie om de productie van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar te verlengen.

06/12/2022 – Kamercommissie Energie keurt overwinstbelasting goed
De Kamercommissie Energie keurt twee teksten goed om de overwinsten van energiebedrijven te belasten. In totaal schat de regering de potentiële winst van deze extra belasting op 3,5 miljard euro. Deze inkomsten moeten worden gebruikt om de steunmaatregelen van de federale regering te financieren.

08/12/2022 - Elia presenteert zijn verslag over de bevoorradingszekerheid aan het kernkabinet
Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft een door de regering besteld rapport over de bevoorradingszekerheid voorgelegd aan de belangrijkste federale ministers.

Nu de omstandigheden voor energieproductie in Europa verslechteren, hebben Elia en Fluxys voor resp. elektriciteit en gas het kernkabinet aanbevolen om de productiecapaciteit met 900 tot 1.200 MW te verhogen voor de winter van 2025-2026 en nog eens 1.600 MW te voorzien voor de winter van 2026-2027.  De ‘Kern’ heeft de minister van Energie gevraagd om alle beschikbare oplossingen te onderzoeken. Een evaluatie van deze oplossingen is gepland voor begin januari 2023.

09/12/2022 - Vlaamse regering keurt energiesteun aan bedrijven goed
De Vlaamse steun is "tijdelijk, doelgericht en voorwaardelijk", volgens Vlaams minister van Economie Jo Brouns. Zo moeten ondernemingen een operationeel verlies lijden en meer dan een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 hebben. Alle kosten die zij betaalden bovenop deze verdubbeling komen in aanmerking voor steun. Daarnaast is er ook specifieke steun voorzien voor energie-intensieve ondernemingen en energie-intensieve ondernemingen in energiegevoelige sectoren. Er zijn wel duidelijke en strikte voorwaarden aan de steun verbonden.

De Vlaamse regering heeft voor de eerste steunperiode een bedrag van 125 miljoen euro voorzien. In januari volgt een evaluatie en wordt bekeken hoe en of deze steun verlengd moet worden.

09/12/2022 - Een goed gevulde operationele pijplijn voor leveranciers
De afgelopen drie jaar is de Belgische samenleving flink op de proef gesteld door  opeenvolgende crisissen: COVID-19, gevolgd door het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzenTijdens deze zeer turbulente periode stond onze sector in de frontlinie om de bevoorradingszekerheid te garanderen en zijn klanten en de overheid te ondersteunen.  Dit heeft gevolgen gehad voor de werklast van de leveranciers.

De leveranciers voerden de volgende operaties uit voor rekening van de autoriteiten en ten behoeve van hun klanten:

 • Uitbreiding sociaal tarief naar mensen met een verhoogde tegemoetkoming (verdubbeling van het aantal begunstigden)
 • Verrekenen van de cheque van 80€ aan de begunstigden van het sociaal tarief
 • BTW-verlaging naar 6% op elektriciteit
 • BTW-verlaging naar 6% op gas
 • Verrekenen van de verwarmingspremie van 100€
 • Verrekenen van het basispakket 2022 voor elektriciteit en gas

Dit komt bovenop alle andere lopende operaties en de vele veranderingen in de wetgeving die van invloed zijn op de back-officeprocessen van leveranciers. FEBEG wijst erop dat de operationele pijplijn van leveranciers zo vol als een ei is.  De overheden moeten in het kader van de huidige crisisbeheersing daar aandachtiger voor zijn.

14/12/2022 - Europese subsidie van bijna 100 miljoen euro voor aanleg energie-eiland Prinses Elisabeth
De Europese subsidie van 99,7 miljoen euro is bestemd voor de ontwikkeling van het energie-eiland Prinses Elisabeth. Het eiland wordt een belangrijke schakel in de exploitatie van offshore windparken in de Noordzee.

Voor de aanleg van het eiland is een budget van 450 miljoen euro nodig, waarvan 99,7 miljoen euro wordt verstrekt door de Recovery and Resilience Facility (RRF) van de Europese Commissie. Deze Europese subsidie dient voor de bouw van de structuur van het eiland, die bestaat uit betonnen kisten gevuld met zand. De kost van de hele infrastructuur, inclusief verbindingen en kabels, bedraagt twee miljard euro. Dit project past in de plannen van de regering om de capaciteit van Belgische offshore windenergie bijna te verviervoudigen van de huidige 2,2 gigawatt naar 8 gigawatt tegen 2040.

16/12/2022 – De Kamer verlengt energiebonus en 6% btw en keurt belasting op overwinst goed
Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober heeft de uitvoerende macht besloten om het basispakket voor gas en elektriciteit (dat aanvankelijk alleen voor november en december 2022 was gepland) te verlengen tot het einde van de winter, d.w.z. een verlenging voor de maanden januari, februari en maart 2023. Deze door minister van Energie Tinne Van der Straeten voorgestelde maatregel werd goedgekeurd.

Het federale parlement heeft ook ingestemd met de verlenging tot 31 maart van het verlaagde btw-tarief van 6% op gas en elektriciteit, dat is opgenomen in een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem.  Tot eind maart wordt deze verlaging gehandhaafd en daarna gecompenseerd door een hervorming van de accijnzen op elektriciteit en gas.

16/12/2022 - De regering vult het gas- en elektriciteitsfonds aan met 37 miljoen euro
De federale regering keurt de herfinanciering van het gas- en elektriciteitsfonds met 37 miljoen euro goed. Het fonds beschikt nu over 119 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro is gereserveerd voor persoonlijke bijstand.

Het gas- en elektriciteitsfonds staat ter beschikking van de OCMW's om burgers te helpen die hun energiefactuur moeilijk kunnen betalen. Het geld kan op verschillende manieren worden gebruikt: om een deel van de factuur te betalen of om de structurele energiebesparende werken aan woningen te betalen. Met dit verhoogde budget kunnen de OCMW's ook extra personeel aanwerven om de toegenomen vraag naar hulp door de energiecrisis op te vangen.

16/12/2022 - Steunmechanisme voor offshore-windmolenparken herzien
De federale regering herwerkt het steunmechanisme voor de vijf nieuwste offshore windparken. Het nieuwe variabele steunmechanisme, gebaseerd op LCOE, werkt in twee richtingen. De overheid zal windparken steunen wanneer de prijzen zeer laag zijn en ze dus niet rendabel zijn. Anderzijds, wanneer de prijzen een bepaalde drempel overschrijden en de parken zeer hoge winst maken, vloeien deze winsten terug naar de staat. Voor oudere parken geldt echter nog steeds een vaste steunregeling.

De sterke stijging van de energieprijzen, maar ook de extreem ongunstige windomstandigheden van de afgelopen jaren, stellen windparken bloot aan onvoorziene risico's. De nieuwe steunregeling is ontwikkeld in samenspraak met de sector. Het is niet alleen een crisismaatregel. Het beoogt een evenwichtiger steunregeling op lange termijn.

21/12/2022 - Steun aan biomassa voortaan ook jaarlijks geactualiseerd in Vlaanderen
De steun aan biomassa, biogas en fossiele warmtekrachtkoppeling zal voortaan jaarlijks worden aangepast. Dat staat in een ontwerpdecreet van minister van Energie Zuhal Demir die goedgekeurd werd door het Vlaams Parlement.

Voor wind- en zonne-energie wordt de steun die grote investeerders krijgen al sinds 2012 jaarlijks aangepast. Dat systeem wordt nu ook ingevoerd voor biomassa, biogas en fossiele warmtekrachtkoppeling. DE Vlaamse regering voorspelt dus waarschijnlijk een dalend effect hebben op de steunhoogte.

22/12/2022 - EU-27 keurt dynamisch gasmarktplafond goed
Na het politiek akkoord tussen de ministers van Energie eerder deze week hebben de 27 EU-lidstaten het correctiemechanisme voor de gasmarkt formeel aangenomen. Deze maatregel moet onevenredige prijspieken op de groothandelsmarkt voor gas voorkomen.

Het mechanisme voert een tijdelijk dynamisch prijsplafond in. Vanaf 15 februari 2022, wanneer de FTT-prijs voor één maand levering gedurende drie werkdagen de prijs van EUR 180/MWh overschrijdt en tegelijk ten minste EUR 35 boven de wereldprijs voor LNG ligt. Er is ook een mechanisme om het prijsplafond te deactiveren in geval van acute risico's voor de gasvoorziening of in geval van buitensporige ontregeling van de gasmarkt..

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zal het mechanisme nu grondig analyseren en op 23 januari 2023 een tussentijds verslag indienen.

23/12/2022 - Betere bescherming van kmo's en zelfstandigen in de energiecrisis
De energiecrisis treft ook de Belgische bedrijven. Daarom wil de federale regering een gedragscode invoeren voor energieleveranciers ten behoeve van zelfstandigen en KMO's. Over de uitwerking van deze code vinden gesprekken plaats tussen FEBEG en de minister van KMO, David Clarinval. FEBEG en de leveranciers verbinden zich ertoe om vanaf 1 januari 2023 nieuwe maatregelen te nemen of hun huidige inspanningen verder te zetten.

Donker

Sleutelcijfers 2022

#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker

Downloads 2022

Je kunt hier ook volgende documenten downloaden:

Voor nog meer details en informatie over ontwikkelingen in productie, consumptie, marktprijzen, capaciteit enz. ga naar onze specifieke pagina's:

 
#A2D3F3
Donker