Neem energie en klimaat op in uw bestuursakkoord

De transitie naar een duurzame toekomst begint in uw eigen gemeente. Op het niveau van gemeenten en provincies kunnen we grote stappen zetten naar klimaatbestendigheid.
Vooral ruimtelijke ordening is een domein waarin u zelf de sleutels in handen hebt. In het bestuursakkoord kan u concrete maatregelen vastleggen die straks de basis vormen voor een
geslaagde energietransitie.

Uw keuzes als lokale overheid

 • Hernieuwbare energie heeft ruimte nodig. Hoe dat er concreet uitziet, bepaalt u zelf op maat van uw gemeente of zelfs op maat van wijken. De provincie kan u daarbij helpen.
 • Samenwerking met privéspelers levert synergievoordelen op.
 • Er bestaan heel wat regionale ondersteuningsinitiatieven:
  • Vlaanderen: Atlas Hernieuwbare Energie, Windgids en Zonnekaart,
  • Wallonië: Stratégie wallonne de rénovation,
  • Brussel: Zonnekaart in opmaak, het gewestelijk lucht-, klimaat- en energieplan.
 • Investeringen zijn nodig om de energietransitie te realiseren, maar brengen ook op.
 • Door regelmatig te evalueren, kan u tijdig bijsturen met het oog op de vastgelegde doelstellingen voor klimaat en energie.
 • De FEBEG-leden staan u graag bij met hun expertise bij de uitwerking van een ambitieuze energievisie.
#E3EDCA
Donker

Donker

FEBEG memorandum met het oog op de lokale verkiezingen van 2018

Met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 heeft FEBEG een memorandum opgemaakt dat “8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt” identificeert. De FEBEG leden stellen een partnerschap voor met de lokale overheden om de energietransitie en de klimaatverandering aan te pakken.
Download het volledig memorandum hier (.pdf).

8 prioriteiten waarmee uw lokaal energiebeleid het verschil maakt

#F4F4F4
Donker