Nieuws

Is de flexibiliteitsmarkt reguleren een goed idee?

07/07/2016 | Artikel

FEBEG vraagt zich af of wel voldoende is aangetoond dat de baten voor de eindafnemers als gevolg van deze regulering opwegen tegen de risico’s en nadelen van deze marktverstoring...

FEBEG - VWEA seminarie: 'Steunsystemen voor hernieuwbare energie op basis van tendering' (focus wind)

23/06/2016 | Artikel

Met dit seminarie, met focus op onshore wind, trachtten FEBEG en VWEA de ervaringen van ontwikkelaars met (vormen van) tendering in het buitenland te delen en de kennis over tendering en de staatsteunregels hierrond te verhogen...

Pagina's