Nieuws

FEBEG jaarverslag 2022 - een ongezien jaar

16/06/2023 | Artikel

2022 was een ongezien jaar voor de elektriciteits- en gassector in Europa en België. Het jaarverslag van FEBEG 2022 onthult de impact van de ongeziene energieprijzencrisis op de sector en zijn klanten.

De marges van de grootste leveranciers zijn weer negatief in 2022

07/06/2023 | Artikel

De grootste Belgische leveranciers hebben op geen enkele manier geprofiteerd van de hoge groothandels-prijzen op de energiemarkten in 2022. Dit is in tegenstelling met de wijdverspreide opvatting dat ze 'profiteurs' zijn van de crisis.

De energiemarkt: de vooroordelen voorbij

07/06/2023 | Artikel

FEBEG stelt vast dat de financiële situatie van de belangrijkste gas- en elektriciteitsleveranciers in België blijft verslechteren.
 

Sociaal tarief: ongeveer 1 miljard voorgefinancierd door de leveranciers

07/06/2023 | Artikel

1 miljard euro in 2022. Dit is het geschatte bedrag dat leveranciers hebben moeten voorfinancieren om te kunnen leveren aan klanten die altijd al recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas in 2022.

Volgens Brugel vereist het herstel van de marktdynamiek een beter evenwicht in de kosten die de leveranciers moeten dragen in geval van wanbetaling van de klanten

07/06/2023 | Artikel

Brugel, de Brusselse regulator, publiceerde recent een advies met de titel “Welke gevolgen heeft de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in het BHG gehad voor de marktdynamiek?”

Betalingsregelingen stijgen in 2022. Leveranciers bieden oplossingen voor klanten met betalingsproblemen

03/04/2023 | Artikel

Dankzij een nieuwe tool voor sociale statistieken kan FEBEG de balans opmaken van de toegestane uitstel- en betalingsplannen in 2022. De leveranciers stonden veel meer schuldaanpassingsplannen toe dan het jaar ervoor. Zij hebben ook de termijnen van de betalingsplannen verlengd om hun klanten tegemoet te komen.

Pagina's