Nieuws

Belgische bevoorradingszekerheid 2026-2027: onze achilleshiel?

06/04/2022 | Artikel

De keuze van de regering om de veilingcapaciteit van de T-4-veiling, is gebaseerd op de convergentie van een aantal positieve veronderstellingen wat ons nogal optimistisch lijkt. FEBEG vindt nog steeds dat 3 tot 3,5 GW regelbare capaciteit nodig is om de bevoorradingszekerheid veilig te waarborgen, wat overeenkomt met minstens 3 tot 4 nieuwe gascentrales. 

Federale verwarmingspremie: FAQ en rechtsgrond

01/04/2022 | Artikel

De federale regering kent een verwarmingspremie van 100 euro netto toe om de stijgende energiekosten te compenseren. Deze zal automatisch worden toegekend via de elektriciteits-factuur in de periode tussen 18 april en 31 juli 2022.

Tijdelijke btw-verlaging tot 6% op gas en elektriciteit

31/03/2022 | Artikel

Hier vindt u links naar naar de officiële bronnen en documenten om het koninklijk besluit te lezen dat deze tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en gas wettelijk regelt.

FEBEG vraagt VREG om uitstel van de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen tot 1 juli 2023

25/03/2022 | Artikel

De huidige en uitzonderlijke marktomstandigheden, gekenmerkt door hoge elektriciteitsprijzen voor de afnemers en een aanzienlijke en ongeplande werklast en kosten voor de leveranciers, laten evenwel een professionele en ordelijke implementatie van het capaciteitstarief op de geplande datum van 1 juli 2022 niet toe.

Vermijd overbelasting van de callcenters van leveranciers over de btw-verlaging op gas: de toepassing gebeurt automatisch

17/03/2022 | Artikel

De leveranciers zullen erop toezien dat elke klant de btw-verlaging krijgt waarop hij recht heeft. Op dit moment weten zij niet hoe dit in de praktijk zal worden toegepast. De FEBEG en de Administratie der Financiën zullen later meedelen hoe deze maatregel in de praktijk zal worden uitgevoerd, zoals zij samen zullen hebben bepaald.

Bevestig de capaciteitsmarkt om de bevoorradingszekerheid te waarborgen in de context van de energiecrisis

16/03/2022 | Persbericht

De Belgische elektriciteitsproducenten maken zich zorgen over de bevoorradingszekerheid van België in 2025 en daarna. Indien de federale regering zou beslissen om 2 GW nucleaire capaciteit te verlengen, dan moet zij onmiddellijk een spoedprocedure opstarten bij de DG Concurrentie van de Europese Commissie om de Belgische capaciteitsmarkt opnieuw te valideren, rekening houdend met de recente en uitzonderlijke ontwikkelingen in het Europese energielandschap.

Pagina's