Nieuws

Ook het congestiebeheer op het transmissienet is aan evolutie toe

27/09/2016 | Artikel

Elia moet op elk moment de veiligheid, de effectiviteit en de integriteit van het transmissienet kunnen waarborgen. In dit kader beschikt Elia over verschillende instrumenten om congesties te beheren. Eén ervan is het mechanisme van de ‘rode zones’...

Is de flexibiliteitsmarkt reguleren een goed idee?

07/07/2016 | Artikel

FEBEG vraagt zich af of wel voldoende is aangetoond dat de baten voor de eindafnemers als gevolg van deze regulering opwegen tegen de risico’s en nadelen van deze marktverstoring...

Pagina's