Nieuws

De marges van de grootste leveranciers zijn weer negatief in 2022

07/06/2023 | Artikel

De grootste Belgische leveranciers hebben op geen enkele manier geprofiteerd van de hoge groothandels-prijzen op de energiemarkten in 2022. Dit is in tegenstelling met de wijdverspreide opvatting dat ze 'profiteurs' zijn van de crisis.

De energiemarkt: de vooroordelen voorbij

07/06/2023 | Artikel

FEBEG stelt vast dat de financiële situatie van de belangrijkste gas- en elektriciteitsleveranciers in België blijft verslechteren.
 

Sociaal tarief: ongeveer 1 miljard voorgefinancierd door de leveranciers

07/06/2023 | Artikel

1 miljard euro in 2022. Dit is het geschatte bedrag dat leveranciers hebben moeten voorfinancieren om te kunnen leveren aan klanten die altijd al recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas in 2022.

Volgens Brugel vereist het herstel van de marktdynamiek een beter evenwicht in de kosten die de leveranciers moeten dragen in geval van wanbetaling van de klanten

07/06/2023 | Artikel

Brugel, de Brusselse regulator, publiceerde recent een advies met de titel “Welke gevolgen heeft de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in het BHG gehad voor de marktdynamiek?”

Betalingsregelingen stijgen in 2022. Leveranciers bieden oplossingen voor klanten met betalingsproblemen

03/04/2023 | Artikel

Dankzij een nieuwe tool voor sociale statistieken kan FEBEG de balans opmaken van de toegestane uitstel- en betalingsplannen in 2022. De leveranciers stonden veel meer schuldaanpassingsplannen toe dan het jaar ervoor. Zij hebben ook de termijnen van de betalingsplannen verlengd om hun klanten tegemoet te komen.

Steunmaatregelen voor de gestegen energiefactuur: veel werk voor leveranciers in samenwerking met overheden

31/03/2023 | Artikel

De energieleveranciers namen hun verantwoordelijkheid en voerden de overheidsmaatregelen in deze moeilijke periode snel uit. Wij beschrijven hier de omvang, de technische complexiteit, de financiële middelen en de frequentie van deze aanvankelijk niet geplande operaties voor de leveranciers. Bij alle overheidsmaatregelen werden de leveranciers rechtstreeks betrokken en hebben ze die over het algemeen tijdig kunnen uitvoeren voor de meerderheid van de betrokken klanten.

Pagina's