Nieuws

Goede marktwerking basis voor competitieve energieprijzen

17/10/2017 | Artikel

Voor FEBEG is het vangnetmechanisme wel degelijk marktverstorend en is de positieve evolutie van de energieprijzen te danken aan de sterke concurrentie en aan dalende groothandelsprijzen tijdens de laatste jaren. Het vangnetmechanisme wordt dan ook best gestopt.

Energiepact: laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden!

Night Lights benelux Belgium - Nasa
27/09/2017 | Artikel

Het debat en overleg over het Belgische Interfederale Energiepact zijn tot de kern van de zaak gekomen. Om dit strategische debat op gang te brengen, heeft FEBEG een compacte en pragmatische visie uitgewerkt en een ambitie geformuleerd : laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden! ...

Ontwerp decreet digitale meters en ondersteuning hernieuwbare energie

13/09/2017 | Artikel

FEBEG apprecieert ten zeerste dat de Vlaamse overheid een kader uitwerkt voor de uitrol van de digitale meters. Het kader zoals uitgewerkt in het ontwerpdecreet wordt positief onthaald maar FEBEG heeft wel een aantal specifieke vragen en opmerkingen op het ontwerp...

Strategische reserve: de producenten hebben in alle transparantie deelgenomen aan een offertevraag

06/09/2017 | Artikel

De CREG heeft 9 offertes voor de strategische reserve geanalyseerd waarvan twee hebben betrekking op elektriciteitscentrales...

Nieuw 'market design'

30/06/2017 | Artikel

Onder de titel ‘Samen werk maken van een toekomstgerichte en evenwichtige energiemarkt’ heeft FEBEG 10 aanbevelingen geformuleerd voor de energiemarkt van morgen...

Vernietiging van de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds: De leveranciers zorgen voor correcte afhandeling voor de klanten

28/06/2017 | Artikel

De leveranciers analyseren momenteel het arrest van het Grondwettelijk Hof. Door deze uitspraak mogen de leveranciers de heffing in haar huidige vorm niet meer verder aanrekenen voor elektriciteitsverbruik vanaf 2018...

Pagina's