Nieuws

FEBEG is partner van de regering om de maatregelen uit te voeren die de energiefactuur verlagen. De termijn en modaliteiten van de implementatie blijven onzeker

01/02/2022 | Persbericht

FEBEG verwelkomt het akkoord dat binnen de regering is bereikt om financiële bijstand te verlenen aan consumenten die worden getroffen door de stijging van de energieprijzen op de internationale markten.

FEBEG en haar leden zullen alles in het werk stellen om de regering te helpen de besliste maatregelen op operationeel niveau uit te voeren, zoals zij reeds doen voor het sociaal tarief en de betaling van het bedrag van 80,00 € (eerder beslist) aan de begunstigden van het sociaal tarief. Het tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen blijft echter te kort.

BTW-verlaging energiefacturen vergt tijd om chaos in de markt te vermijden

26/01/2022 | Persbericht

Energiefactuur verlichting: FEBEG is partner van de regering en vraagt juridisch sluitende criteria en voldoende tijd om de regeringsbeslissingen uit te voeren. Invoering van een BTW-verlaging of enige andere maatregel op 1 februari is technisch en praktisch onmogelijk.

Energiesector en regeringen nemen het heft in handen om het effect van ongekende energieprijsstijgingen op de consument te milderen

20/01/2022 | Artikel

De stijgende prijzen op de groothandelsmarkten voor energie hebben een grote impact op de koopkracht van de Belgen. De energieleveranciers doen hun best om hun klanten te adviseren en te begeleiden naar oplossingen. Ook de overheid zit niet stil en werkt aan initiatieven om de impact op de consument te verzachten.

Red de vaste contracten!

20/01/2022 | Artikel

De consument houdt van de rust en voorspelbaarheid van een energiecontract met vaste prijzen. 65% van de klanten heeft zo’n contract, schat de CREG. Hoe komt het dan dat het aanbod aan deze contracten schaarser lijkt te worden?

Risicoprofiel van de leveranciers

20/01/2022 | Artikel

Er is veel gesproken over falende leveranciers op de residentiële markt en de financiële gezondheid van leveranciers werd in vraag gesteld.  Wat is nu het probleem met hoge marktprijzen voor leveranciers? 

De digitale meter: hoofdrolspeler in de tweede golf van de campagne 'MeeMetDeStroom.be'

10/01/2022 | Artikel

 Het tweede deel van deze campagne wil de bevolking bewustmaken van de uitdagingen van de energietransitie en van hun eigen rol bij de verwezenlijking ervan, is op 10 januari 2020 van start gegaan. Het thema is deze keer de digitale meter (slimme meter). Voor FEBEG is de digitale meter een essentieel instrument om de energietransitie te versnellen en de voordelen voor de klanten te benadrukken.

Pagina's