Nieuws

Vermijd overbelasting van de callcenters van leveranciers over de btw-verlaging op gas: de toepassing gebeurt automatisch

17/03/2022 | Artikel

De leveranciers zullen erop toezien dat elke klant de btw-verlaging krijgt waarop hij recht heeft. Op dit moment weten zij niet hoe dit in de praktijk zal worden toegepast. De FEBEG en de Administratie der Financiën zullen later meedelen hoe deze maatregel in de praktijk zal worden uitgevoerd, zoals zij samen zullen hebben bepaald.

Bevestig de capaciteitsmarkt om de bevoorradingszekerheid te waarborgen in de context van de energiecrisis

16/03/2022 | Persbericht

De Belgische elektriciteitsproducenten maken zich zorgen over de bevoorradingszekerheid van België in 2025 en daarna. Indien de federale regering zou beslissen om 2 GW nucleaire capaciteit te verlengen, dan moet zij onmiddellijk een spoedprocedure opstarten bij de DG Concurrentie van de Europese Commissie om de Belgische capaciteitsmarkt opnieuw te valideren, rekening houdend met de recente en uitzonderlijke ontwikkelingen in het Europese energielandschap.

Tussenkomst op korte termijn in de energiefactuur is noodzakelijk voor alle betrokken partijen: consumenten, bedrijven en energieleveranciers

14/03/2022 | Artikel

De evolutie van de prijzen voor gas en elektriciteit weegt op de koopkracht van de gezinnen, op de omzet en zelfs het voortbestaan van de ondernemingen. Het bedreigt ook de financiële stabiliteit van de leveranciers. 

Waarom hebben we zo'n grote behoefte aan regelbare elektrische capaciteit?

10/03/2022 | Artikel

De voorjaarsstormen zorgden voor een piek in de productie van windenergie...maar ook voor een complete stilstand van de windmolens. Voldoende regelbare capaciteit is belangrijk om op elk moment aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Onder andere gasgestookte centrales zijn geschikt om deze rol te vervullen.

Derde golf van de campagne ‘Mee met de stroom'

10/03/2022 | Artikel

Het derde luik van de campagne richt zich op oplossingen voor duurzame verwarming. Een goed gekozen moment in deze tijden van dure energie.

Alarm op alle fronten: Oorlog in Oekraïne en IPCC-klimaatrapport

10/03/2022 | Artikel

Het kwik stijgt langs alle kanten.
Het verband tussen het conflict in Oekraïne en het IPCC-rapport is de grote mate van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en met de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. Zo'n context zou ons allemaal moeten verenigen en de energietransitie versnellen.

Pagina's