Nieuws

Memorandum voor de federale & regionale verkiezingen 2024

19/11/2023 | Artikel

Onze richting is helder: we delen de visie van een inclusieve en CO2-neutrale toekomst voor België. De recente energiecrisis herinnert ons dat we het energievraagstuk strategisch moeten benaderen en toekomstgericht moeten werken.
Het streven naar een duurzaam, veerkrachtig en CO2-neutraal energiesysteem is niet slechts een ambitie; het is een noodzaak!

CRM: een cruciaal instrument dat moet worden verbeterd om de bevooradingszekerheid te waarborgen

31/10/2023 | Artikel

Het CRM, dat cruciaal is voor de bevoorradingszekerheid van ons land op middellange en lange termijn, is dus gedeeltelijk operationeel. Naarmate er meer ervaring wordt opgedaan, kunnen we echter een aantal gebieden aanwijzen waarop het CRM moet worden verbeterd om volledig en effectief aan zijn doelstelling te voldoen.

Groen licht van de Europese Commissie voor de aanpassing van het Belgische CRM verhoogt de rechtszekerheid voor investeerders

02/10/2023 | Artikel

FEBEG is tevreden met de goedkering van het aangepaste CRM door de EU-commissie en apprecieert het werk van de Belgische overheden om de tijdige goedkeuring van de Europese Commissie te bekomen voor de aanpassing van het Belgische CRM (Capacity Remuneration Mechanism).

Zijn de netten de nieuwe bottleneck van de transitie?

18/09/2023 | Artikel

De energietransitie stelt ons voor gigantische uitdagingen. We stellen vast dat het net op limieten stoot. Als we de doelstellingen tegen 2030 willen realiseren hebben we nood aan een performant stroomnet.

De concurrentiële dynamiek van de Belgische energiemarkt herstellen

15/09/2023 | Artikel

Het aantal leveranciers dat actief is op onze markt is in ons land in 2022 structureel gedaald. Minder leveranciers en minder aanbod van producten betekent een zwakkere markt.

Een Europese markt voor balanceringsdiensten van Elia

15/09/2023 | Artikel

Elektriciteitsproductie en -verbruik moeten op elk moment, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, perfect in evenwicht zijn. Elia gaat op de Europese balanceringsmarkt om dit mee mogelijk te maken.

Pagina's