Nieuws

Versnelling richting koolstofarme mobiliteit

22/04/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de beslissing om de installatie van elektrische oplaadstations, zowel thuis als in bedrijven, fiscaal te ondersteunen. De doeltreffendheid van deze maatregelen zal moeten worden geëvalueerd in het licht van de effecten ervan, d.w.z. het elektrificatiepercentage van het wagenpark in België. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze oplaadinfrastructuur zijn van cruciaal belang voor automobilisten om over te schakelen op elektromobiliteit.

Stikstofarrest mag vergunningsproces CRM-centrales niet vertragen

07/04/2021 | Artikel

Het is van belang een gezond evenwicht te vinden tussen natuurbescherming enerzijds en een rechtszeker vergunningskader anderzijds. Een pragmatische benadering is nodig om het investeringskader niet uit te hollen.

CRM: De nog te nemen beslissingen zullen van cruciaal belang zijn voor de succesvolle implementatie van de capaciteitsmarkt in België en de bevoorradingszekerheid

02/03/2021 | Persbericht

Het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) moet zo spoedig mogelijk geconcretiseerd worden zodat de eerste capaciteitsveiling in het najaar van 2021 kan worden gehouden. Wij bevinden ons op een keerpunt waar veel technische parameters nog door de overheid moeten worden vastgesteld. Zij zijn van cruciaal belang om een stabiel en adequaat investeringskader te creëren waarmee de capaciteit kan worden aangetrokken die nodig is om de bevoorradingszekerheid in de periode 2025-2050 veilig te stellen in ons land.

Teruglevercontracten voor elektriciteit: leveranciers bieden marktconforme contracten

17/02/2021 | Artikel

Waarom kan een leverancier minder bieden dan de prijs van de stroom die afgenomen wordt. Een groot deel van de verklaring zit in de elektriciteitsfactuur zelf. Een analyse van het jaar 2020 objectiveert verder de prijs die door de leveranciers betaald wordt. Als referentie het geproduceerde vermogen van de PV-installaties in België genomen  en de Belpex spotprijs.

Uitstel uitrol digitale meter bij prosumenten koopt tijd om hen te overtuigen van de voordelen

15/02/2021 | Persbericht

“Het beperkte uitstel van de uitrol van de digitale meter bij prosumenten biedt kansen om de voordelen van de digitale meter op een positieve manier aan te tonen. Dit zal het draagvlak bij prosumenten ondersteunen en hen overtuigen van het nut van de digitale meter” zegt Marc Van den Bosch, General manager FEBEG

CRM en klimaatbeleid zijn zeker compatibel

12/02/2021 | Artikel

Een deel van de door de CRM geselecteerde capaciteit zal wellicht worden geleverd door nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales. Voor FEBEG blijft het CRM echter volledig verenigbaar met de strijd tegen klimaatverandering.

Pagina's