Nieuws

Sociaal tarief: ongeveer 1 miljard voorgefinancierd door de leveranciers

07/06/2023 | Artikel

1 miljard euro in 2022. Dit is het geschatte bedrag dat leveranciers hebben moeten voorfinancieren om te kunnen leveren aan klanten die altijd al recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas in 2022.

Volgens Brugel vereist het herstel van de marktdynamiek een beter evenwicht in de kosten die de leveranciers moeten dragen in geval van wanbetaling van de klanten

07/06/2023 | Artikel

Brugel, de Brusselse regulator, publiceerde recent een advies met de titel “Welke gevolgen heeft de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in het BHG gehad voor de marktdynamiek?”

Betalingsregelingen stijgen in 2022. Leveranciers bieden oplossingen voor klanten met betalingsproblemen

03/04/2023 | Artikel

Dankzij een nieuwe tool voor sociale statistieken kan FEBEG de balans opmaken van de toegestane uitstel- en betalingsplannen in 2022. De leveranciers stonden veel meer schuldaanpassingsplannen toe dan het jaar ervoor. Zij hebben ook de termijnen van de betalingsplannen verlengd om hun klanten tegemoet te komen.

Steunmaatregelen voor de gestegen energiefactuur: veel werk voor leveranciers in samenwerking met overheden

31/03/2023 | Artikel

De energieleveranciers namen hun verantwoordelijkheid en voerden de overheidsmaatregelen in deze moeilijke periode snel uit. Wij beschrijven hier de omvang, de technische complexiteit, de financiële middelen en de frequentie van deze aanvankelijk niet geplande operaties voor de leveranciers. Bij alle overheidsmaatregelen werden de leveranciers rechtstreeks betrokken en hebben ze die over het algemeen tijdig kunnen uitvoeren voor de meerderheid van de betrokken klanten.

Energiedelen: een evenwichtig economisch model is noodzakelijk

29/03/2023 | Persbericht

Het delen van energie is een hefboom voor de energietransitie. In de praktijk zijn er voor- en nadelen voor consumenten én ook kosten en risico’s voor leveranciers zowel in hun rol als leverancier als in hun rol als evenwichtsverantwoordelijke. FEBEG staat open voor een diepgaande discussie om tot een evenwichtig en duurzaam marktmodel te komen waarbij de kosten en de baten van energiedelen eerlijk verdeeld zijn.

Een gedragscode voor nog meer transparantie en bescherming van zelfstandigen en KMO's

27/03/2023 | Artikel

Transparantie en bescherming zijn de sleutelwoorden van de "Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en KMO's op de elektriciteits- en gasmarkt" die op 27 maart 2023 werd gesloten tussen David Clarinval, minister van Middenstand en KMO's, en de voornaamste energieleveranciers van het land (>90% van de markt). 

Deze Gedragscode werd onderhandeld door minister Clarinval in naam van de regering met de voornaamste leveranciers van het land, via FEBEG, de federatie van energieleveranciers.

Pagina's