Nieuws

De distributienettarieven dalen in Vlaanderen. De eerste stap in een positieve spiraal?

Eandis aansluitwerken
17/12/2018 | Artikel

De  aankondiging door de VREG van lagere distributienettarieven in Vlaanderen is goed nieuws voor de eindklanten. De leveranciers rekenen deze korting 1 op 1 door aan de eindklanten in hun eindafrekening en dit voor het verbruik vanaf 1 januari 2019.  

De goedkeuring van de wet op de capaciteitsmarkt kan niet wachten

05/12/2018 | Persbericht

FEBEG vraagt de federale regering om zo snel mogelijk het wetsontwerp voor de invoering van een capaciteitsmarkt in België goed te keuren.

FEBEG verhuist naar de Energy Hub

15/11/2018 | Artikel

FEBEG verhuist naar de Energy Hub vlakbij de Congreskolom. De Energy Hub is een gemeenschappelijke werkplek voor verschillende brancheorganisaties en verenigingen met complementaire activiteiten, die allemaal actief zijn in de energiesector.
Nieuw adres vanaf 19/11/2018 : FEBEG vzw – Koningsstraat 146 – B-1000 Brussel.
 

De werking van de Brusselse residentiële markt is dringend aan verbetering toe

15/11/2018 | Artikel

De verbetering van de marktwerking in het Brussels Gewest vereist een algemene hervorming van de sociale beschermingsprocedure, met inbegrip van een herziening van de procedure in het vredegerecht. De aard en de duur van deze procedure leidt tot een snelle toename van de schuldenlast van de consument en aanzienlijke gerechtskosten.

Ontwerpdecreet ‘digitale meters’: hoorzitting van FEBEG in het Vlaams Parlement

12/11/2018 | Artikel

FEBEG werd onlangs gehoord door de Energiecommissie van het Vlaams Parlement over het ontwerpdecreet ‘digitale meters’.
FEBEG vindt de implementatie van digitale meters fundamenteel om de energietransitie te vergemakkelijken.

Beter leesbare energiefactuur: een stap in de goede richting

19/10/2018 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de intentieverklaring van de federale en regionale ministers om de energiefacturen van de consumenten te vereenvoudigen. FEBEG dringt al jaren aan op een vereenvoudiging van de factuur, maar stoot hierbij op de meer dan 100 verplichte vermeldingen. FEBEG moedigt de ministers aan om nog verder te gaan en gezamenlijk het initiatief te nemen om de factuur niet alleen te vereenvoudigen, maar ook effectief te verlagen.

Pagina's