Nieuws

Digitale meter : binnenkort in stroomversnelling?

16/07/2018 | Artikel

Op 29 juni keurde de Vlaamse regering het decreet ivm de digitale meter goed. De tekst wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen klassieke meters meer kunnen geplaatst worden in Vlaanderen. Voor FEBEG is de uitrol van de digitale meter cruciaal voor het versnellen van de energietransitie.

Zo vlug mogelijk ingrijpen om schuldopbouw tegen te gaan

16/07/2018 | Artikel

Minister Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar heeft om overmatige schuldenlast bij consumenten tegen te gaan. Het is een verantwoord doel om de zwakste consumenten zo goed mogelijk te beschermen. De vraag die we ons moeten stellen is of deze voorstellen de situatie van de consument echt zullen verbeteren.  In de energiesector zijn in elk geval reeds veel beschermingsmaatregelen voor de consument ingebouwd.

Evodays Genk 29/06/2018 - een incubator voor elektromobiliteit voor en door jongeren

30/06/2018 | Artikel

Einde juni waren Stad Genk & Karting Genk gastheer voor Evodays, een driedaags festival in het teken van elektrische voertuigen en de daarbij horende gemotoriseerde sporten. FEBEG werkte mee aan het seminarie dat in de marge van het event werd georganiseerd, en verzorgde een presentatie rond het thema ‘Is the energy market ready for the switch to electric driving?’.

FEBEG jaarverslag 2017

29/06/2018 | Artikel

Ontdek online het overzicht van de belangrijkste dossiers en gebeurtenissen rond FEBEG in 2017, evenals de kerncijfers van de federatie

Vaste vergoeding gas en elektriciteitscontracten : conform consumentenakkoord

13/06/2018 | Artikel

FEBEG is ervan overtuigd dat de aanrekening van een vaste vergoeding een terechte praktijk is als onderdeel van de tariefcomponent die ook rekening houdt met economische realiteit en kostenstructuur van de betrokken bedrijven. Hierna enkele verduidelijkingen in verband met deze vaste vergoeding.

Jaarevent FEBEG - 27.06.2018 pm – ‘Energiebedrijven en lokale besturen: partners in de energietransitie’

05/06/2018 | Artikel

In lijn met haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal FEBEG haar jaarevent wijden aan de cruciale rol die lokale besturen, in samenwerking met energiebedrijven, moeten spelen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.

Meer weten en deelnemen...

Pagina's