Nieuws

Jaarlijks FEBEG-event 2018: reportages en presentaties

30/07/2018 | Artikel

Op 27 juni bracht FEBEG de fine fleur van de sector en zijn stakeholders bijeen voor haar jaarlijkse event. Meer dan 220 genodigden waren getuige van de presentaties en debatten over de rol die de lokale autoriteiten (in samenwerking met de energiebedrijven) kunnen spelen om de energietransitie te versnellen. Ontdek de video- en fotoreportages van dit evenement en de presentaties die bij deze gelegenheid werden gegeven.

Capaciteitsmarkt (CRM): een regeringsbeslissing noodzakelijk om investeringen in de energietransitie te stimuleren

20/07/2018 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de beslissing die de Belgische regering vandaag heeft genomen om een ​​marktbreed capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) in België te implementeren. Dit CRM zal de energiemarkt (EOM) aanvullen met een echte capaciteitsmarkt die de beschikbaarheid van voldoende productiecapaciteit, opslag en vraagbeheer zal garanderen en zo de langetermijn bevoorradingszekerheid op vlak van elektriciteit voor ons land te waarborgen.

 

33 miljard US-dollar : een verhelderend cijfer in het ‘National Carbon Price Debate’

16/07/2018 | Artikel

FEBEG is de mening toegedaan dat een koolstofprijs voor de non-ETS sectoren een nuttig element kan zijn voor de transitie richting een koolstofarme samenleving. Daarvoor moeten er wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn...

Digitale meter : binnenkort in stroomversnelling?

16/07/2018 | Artikel

Op 29 juni keurde de Vlaamse regering het decreet ivm de digitale meter goed. De tekst wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. Vanaf 1 januari 2019 zullen er geen klassieke meters meer kunnen geplaatst worden in Vlaanderen. Voor FEBEG is de uitrol van de digitale meter cruciaal voor het versnellen van de energietransitie.

Zo vlug mogelijk ingrijpen om schuldopbouw tegen te gaan

16/07/2018 | Artikel

Minister Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar heeft om overmatige schuldenlast bij consumenten tegen te gaan. Het is een verantwoord doel om de zwakste consumenten zo goed mogelijk te beschermen. De vraag die we ons moeten stellen is of deze voorstellen de situatie van de consument echt zullen verbeteren.  In de energiesector zijn in elk geval reeds veel beschermingsmaatregelen voor de consument ingebouwd.

Evodays Genk 29/06/2018 - een incubator voor elektromobiliteit voor en door jongeren

30/06/2018 | Artikel

Einde juni waren Stad Genk & Karting Genk gastheer voor Evodays, een driedaags festival in het teken van elektrische voertuigen en de daarbij horende gemotoriseerde sporten. FEBEG werkte mee aan het seminarie dat in de marge van het event werd georganiseerd, en verzorgde een presentatie rond het thema ‘Is the energy market ready for the switch to electric driving?’.

Pagina's