Nieuws

Nieuw IPCC-rapport bevestigt haalbare paden om uitstoot van broeikasgassen minstens te halveren

09/05/2022 | Artikel

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publiceerde een geactualiseerde globale beoordeling gepubliceerd van de vorderingen en de verbintenissen inzake de bestrijding van de klimaatverandering. Dit verslag is positiever op voorwaarde dat zo snel mogelijk passende maatregelen worden genomen.

Energieprijsverhogingen gepubliceerd door de regulatoren: resultaat van een combinatie van ontwikkelingen op de groothandelsmarkten en methodologische effecten

09/05/2022 | Artikel

De CREG en de VREG publiceren elke maand nieuwe prijzen (inclusief BTW) van gas en elektriciteit. Deze cijfers moeten echter met enige terughoudendheid worden bekeken. FEBEG pleit ervoor om ook de methode aan te passen rekening te houden met de forward-prijzen om te komen tot een correctere raming van de jaarlijkse factuur die meer in overeenstemming is met de marktontwikkelingen.

Luc Huysmans versterkt het FEBEG-team

20/04/2022 | Artikel

Luc volgde met een brede kijk de energie-, klimaat- en milieudossiers voor het economisch weekblad Trends. Vanaf 20 april is hij bij FEBEG de nieuwe 'power generation & environmental policy advisor'.

Federale informatiecampagne ‘Ik heb impact’: 11 miljoen kleine gebaren die een groot verschil maken

jaiunimpact.be
07/04/2022 | Artikel

FEBEG steunt de informatiecampagne "Ik heb impact!" van de federale overheid. Zij wil ons leren hoe we hier en nu energie kunnen besparen zonder aan comfort in te boeten. De campagne roept op tot eenvoudige en concrete acties die elke burger, bedrijf en overheidsdienst nu kan ondernemen.

Belgische bevoorradingszekerheid 2026-2027: onze achilleshiel?

06/04/2022 | Artikel

De keuze van de regering om de veilingcapaciteit van de T-4-veiling, is gebaseerd op de convergentie van een aantal positieve veronderstellingen wat ons nogal optimistisch lijkt. FEBEG vindt nog steeds dat 3 tot 3,5 GW regelbare capaciteit nodig is om de bevoorradingszekerheid veilig te waarborgen, wat overeenkomt met minstens 3 tot 4 nieuwe gascentrales. 

Federale verwarmingspremie: FAQ en rechtsgrond

01/04/2022 | Artikel

De federale regering kent een verwarmingspremie van 100 euro netto toe om de stijgende energiekosten te compenseren. Deze zal automatisch worden toegekend via de elektriciteits-factuur in de periode tussen 18 april en 31 juli 2022.

Pagina's