Nieuws

Tijdelijke btw-verlaging tot 6% op gas en elektriciteit

31/03/2022 | Artikel

Hier vindt u links naar naar de officiële bronnen en documenten om het koninklijk besluit te lezen dat deze tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en gas wettelijk regelt.

FEBEG vraagt VREG om uitstel van de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen tot 1 juli 2023

25/03/2022 | Artikel

De huidige en uitzonderlijke marktomstandigheden, gekenmerkt door hoge elektriciteitsprijzen voor de afnemers en een aanzienlijke en ongeplande werklast en kosten voor de leveranciers, laten evenwel een professionele en ordelijke implementatie van het capaciteitstarief op de geplande datum van 1 juli 2022 niet toe.

Vermijd overbelasting van de callcenters van leveranciers over de btw-verlaging op gas: de toepassing gebeurt automatisch

17/03/2022 | Artikel

De leveranciers zullen erop toezien dat elke klant de btw-verlaging krijgt waarop hij recht heeft. Op dit moment weten zij niet hoe dit in de praktijk zal worden toegepast. De FEBEG en de Administratie der Financiën zullen later meedelen hoe deze maatregel in de praktijk zal worden uitgevoerd, zoals zij samen zullen hebben bepaald.

Bevestig de capaciteitsmarkt om de bevoorradingszekerheid te waarborgen in de context van de energiecrisis

16/03/2022 | Persbericht

De Belgische elektriciteitsproducenten maken zich zorgen over de bevoorradingszekerheid van België in 2025 en daarna. Indien de federale regering zou beslissen om 2 GW nucleaire capaciteit te verlengen, dan moet zij onmiddellijk een spoedprocedure opstarten bij de DG Concurrentie van de Europese Commissie om de Belgische capaciteitsmarkt opnieuw te valideren, rekening houdend met de recente en uitzonderlijke ontwikkelingen in het Europese energielandschap.

Tussenkomst op korte termijn in de energiefactuur is noodzakelijk voor alle betrokken partijen: consumenten, bedrijven en energieleveranciers

14/03/2022 | Artikel

De evolutie van de prijzen voor gas en elektriciteit weegt op de koopkracht van de gezinnen, op de omzet en zelfs het voortbestaan van de ondernemingen. Het bedreigt ook de financiële stabiliteit van de leveranciers. 

Waarom hebben we zo'n grote behoefte aan regelbare elektrische capaciteit?

10/03/2022 | Artikel

De voorjaarsstormen zorgden voor een piek in de productie van windenergie...maar ook voor een complete stilstand van de windmolens. Voldoende regelbare capaciteit is belangrijk om op elk moment aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Onder andere gasgestookte centrales zijn geschikt om deze rol te vervullen.

Pagina's