Nieuws

Vaste vergoeding gas en elektriciteitscontracten : conform consumentenakkoord

13/06/2018 | Artikel

FEBEG is ervan overtuigd dat de aanrekening van een vaste vergoeding een terechte praktijk is als onderdeel van de tariefcomponent die ook rekening houdt met economische realiteit en kostenstructuur van de betrokken bedrijven. Hierna enkele verduidelijkingen in verband met deze vaste vergoeding.

Jaarevent FEBEG - 27.06.2018 pm – ‘Energiebedrijven en lokale besturen: partners in de energietransitie’

05/06/2018 | Artikel

In lijn met haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal FEBEG haar jaarevent wijden aan de cruciale rol die lokale besturen, in samenwerking met energiebedrijven, moeten spelen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.

Meer weten en deelnemen...

Koolstofprijs stijgt sterk : meer dan 16€ per ton

05/06/2018 | Artikel

Begin februari bereikte de Europese koolstofprijs voor het eerst in zes jaar €10 Euro per ton. Eind mei overschreed de prijs zelfs €16 per ton (16,28 € op 28/05/18). De verhandelbare emissierechten kennen een stijging van 109% sinds het begin van dit jaar, en van liefst 215% tegenover een jaar geleden (€5,17 op 29/05/17). Toelichting...

Taskforce Certificats Verts Wallonie: schuldenbeheer en realisatie van de energietransitie

05/06/2018 | Artikel

Het rapport van de 'taskforce Certificats Verts'  is een werk- en reflectie-instrument voor de minister, zijn administratie en de toezichthouder. FEBEG is tevreden om te hebben bijgedragen aan de uitwerking van aanbevelingen die de Waalse voornemens bevestigen om de energietransitie in Wallonië tot een succes te maken. De belangrijkste thema’s voor FEBEG zijn de evolutie van het systeem van groenestroomcertificaten (GSC), de financiering van het tekort en het beleid inzake hernieuwbare energie, alsook een grotere transparantie ...

Het aanpassen van het Federaal Technisch Reglement : een delicate evenwichtsoefening !

05/06/2018 | Artikel

Nu de Europese Netcodes in Belgische regelgeving moeten omgezet worden, krijgt het Federaal Technisch Reglement een grondige update. Een delicate evenwichtsoefening... ? Hoe worden de risico’s en kosten verdeeld tussen de transmissienetbeheerder en de netgebruiker?

Met slechts 0,24 klachten per 1.000 toegangspunten tonen de leveranciers aan dat zij veel waarde hechten aan een goede dienstverlening

03/05/2018 | Artikel

FEBEG roept de klanten op om bij problemen in eerste instantie contact op te nemen met de klantendienst van hun leverancier. In de meerderheid van de gevallen wordt er een oplossing gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Pagina's