Nieuws

Nieuwe nettarieven voor elektriciteit vanaf 2023 in Vlaanderen

23/11/2022 | Artikel

De energieleveranciers bereiden zich voor om vanaf januari 2023 de nettarieven op de energiefactuur aan te passen. De VREG heeft beslist dat de nettarieven in Vlaanderen vanaf dan niet alleen berekend worden op het stroomverbruik. Ook op hoeveel stroom iemand tegelijk verbruikt: het capaciteitstarief.

Pak het energieverlies in uw woning aan

04/11/2022 | Artikel

U doet er goed aan om niet lager uit te stellen, maar nu uw woning te renoveren. De terugverdientijd van energiebesparende investeringen zijn nog interessanter bij hoge energieprijzen. Ook het klimaat wint er bij.

Energieleveranciers zetten zich in voor nog meer transparantie en toegankelijkheid

27/10/2022 | Artikel

FEBEG, de energieleveranciers én de overheid engageren zich op korte en middellange termijn om de transparantie van de (voorschot)facturen en de bereikbaarheid van de klantendiensten te verbeteren. Zij hebben daarvoor een engagementsverklaring opgesteld.

Overbelasting zal wegen op Belgische energietransitie en bevoorradingszekerheid

11/10/2022 | Persbericht

De Belgische regering heeft beslist om een overbelasting te heffen op de inkomsten van de elektriciteitsproducenten, die radicaal hoger is dan wat de Europese regelgeving aanbevelen. FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, begrijpt de financieringsnoden voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen die de regeringen nemen, maar waarschuwt voor de perverse effecten op het Belgische investeringsklimaat. De uitdagingen op middellange en lange termijn van de energietransitie en de bevoorradingszekerheid in ons land zijn immers enorm.

Energiecontracten vergelijken wordt makkelijker

07/10/2022 | Artikel

Deze uniforme methode heeft vooral tot doel een zo betrouwbaar mogelijke rangschikking van het productenaanbod van de leveranciers op te stellen, in het belang van de consument

Gas- en elektriciteitsleveranciers krijgen, indien nodig, staatsgaranties

06/10/2022 | Artikel

De federale regering heeft beslist om gas- en elektriciteitsleveranciers de mogelijkheid te bieden een staatsgarantie te verkrijgen. Dat vormt een impliciete erkenning van de bewezen financieringsproblemen waarmee zij te kampen hebben. Het is positief dat de Belgische regering in deze moeilijke en volatiele context van de energiemarkten tijdig anticipeert. Ondanks het geboden garantiesysteem zal de sector vooral blijven steunen op zijn bestaande financieringsbronnen.

Pagina's