Nieuws

Gas heeft een sleutelrol in de elektriciteitsproductie van vandaag en morgen

26/06/2020 | Artikel

Dankzij hun flexibiliteit, hun stuurbaarheid, hun mogelijkheid om te schakelen naar piekproductie-eenheden en gebruik kunnen maken van low carbon en hernieuwbare gassen, zijn moderne STEG-gascentrales belangrijke troeven om een betaalbare energietransitie in België te realiseren.

De complementaire rol van gas in de energietransitie

26/06/2020 | Artikel

Als we vandaag spreken over hernieuwbare energie denken we vaak automatisch aan hernieuwbare elektriciteit, maar FEBEG is ervan overtuigd dat ook hernieuwbaar gas en koolstofneutraal gas een cruciale en complementaire rol gaan spelen in de transitie naar een koolstofneutrale maatschappij.

Jaarverslag 2019 van FEBEG

17/06/2020 | Artikel

FEBEG heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd ter gelegenheid van haar algemene vergadering van 17 juni 2020.

Het analyseert de Belgische gas- en elektriciteitssector in al zijn dimensies: productie, toelevering, markten, milieu, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2019, gedetailleerde en beknopte statistieken, enz....

FEBEG Webinar - 'Sociaal tarief voor gas en elektriciteit : Een systeem voor herziening vatbaar om de positieve aspecten ervan te behouden'

18/05/2020 | Artikel

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is veruit de belangrijkste sociale maatregel in de elektriciteits- en aardgasmarkt.
De vraag om het recht op het sociaal tarief verder uit te breiden is plots heel actueel. Recent werden twee wetsvoorstellen in de Kamer ingediend. Op 18 mei 2020, organiseerde FEBEG een Webinar over dit thema. Herbekijk dit Webinar of ontdek de presentaties gegeven ter deze gelegenheid...

Jaarverslag 2019 van de Energieombudsman: FEBEG wil een vereenvoudiging van de factuur

15/05/2020 | Artikel

Onze boodschap aan de consument is eenvoudig: als je een probleem hebt met je gas- of elektriciteitsfactuur, neem dan in de eerste plaats contact op met de klantendienst van je leverancier. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal een verklaring of oplossing worden gevonden. Onze boodschap aan de autoriteiten is: Vereenvoudig de factuur; coördineer beter de wettelijke veranderingen die invloed hebben op de factuur; geef leveranciers duidelijke en ondubbelzinnige instructies en voldoende implementatietijd om de veranderingen door te voeren.

Open brief aan alle Vlaamse ondernemers: Laten we fair zaken blijven doen, alleen zo bestrijden we deze crisis

07/05/2020 | Artikel

De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 18 Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties (waarvan FEBEG), roepen alle Vlaamse ondernemingen daarom op tot fairness in het zakendoen en dit met respect voor elkaar.

Pagina's